Krótka historia. Na początku XVII wieku fundatorem nowej placówki duszpasterskiej w Prawnie był Abraham Sieniński. Kościół został uposażony 2,5 łana pola. Uposażenie to zostało powiększone w 1659 roku. W połowie XIX wieku do kościoła należało ponad 100 mórg ziemi, ale po konfiskacie przez carat pozostało tylko 6. Już w XVII wieku przy kościele funkcjonowała szkoła prowadzona przez bakałarza. W okresie przedrozbiorowym istniała tu również niewielka biblioteka. W tym czasie parafia należała do archidiakonatu zawichojskiego (dekanat Urzędów). Od 1867 roku kościół w Prawnie był filią parafii Rybitwy. W 1920 roku parafia została ponownie erygowana przez bpa Mariana Fulmana i weszła w skład dekanatu opolskiego. W czasie II wojny światowej wielką tragedię przeżyła wieś Mała Graniczna (część wsi została spalona przez Niemców, a ludność i 7 partyzantów wymordowano). W archiwum są przechowywane akta metrykalne z XVIII wieku. Są tu również księgi wizytacji biskupich i dziekańskich.

W 1908 roku w pobliżu kościoła wzniesiono plebanię z białego kamienia. Jej gruntowny remont przeprowadzono w latach 1998-99. Prace dalej trwają.

 

 

Miejscowości należce do parafii (nazwy urzędowe): Chruślanki Mazanowskie, Dębniak, Mariampol, Mazanów, Michałów, Miłoszówka, Pielgrzymka, Pocześle, Prawno i Stasin.