• Historia
  • Aktualności
  • Nauczyciele
  • Media
  • O stronie

Historia Szkoły w Prawnie

Szkoła Podstawowa w Prawnie, której początki sięgają roku 1614
została zlikwidowana 1 września 2013 roku.

Powszechny rozwój szkolnictwa w Polsce pojawił się w tzw. "Złotym Wieku", kiedy to już, co trzecia parafia posiadała szkołę parafialną, a to stawiało nas w czołówce ówczesnej Europy. Znane zapiski o szkole w Prawnie mówią, że pierwsza szkoła powstała przy parafii na początku XVII wieku. Więcej…

Zapraszamy na otwarte dni naszej Szkoły

23 marca 2012. W poniedziałek 2 kwietnia 2012 o godz. 10.00 rozpoczną się otwarte drzwi naszej Szkoły w Prawnie. W programie: Misterium Wielkanocne, zabawy dla dzieci, zwiedzanie szkoły, poczęstunek, możliwość zapisu dziecka do Szkoły. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców i gości. Dyrekcja Szkoły i Grono Pedagogiczne.

1/2. 22-12-2011. Szkoła Podstawowa w Prawnie. Jasełka na Boże Narodzenie.

Jasełka na Boże Narodzenie

6 stycznia 2012. W czwartek 22 grudnia 2011 w Szkole Podstawowej w Prawnie odbyło się spotkania opłatkowe dla pracowników szkoły. Dzieci pod kierunkiem naszej nauczycielki, pani Anny Wilczyńskiej przygotowały jasełka na Boże Narodzenie. Więcej…

2/2. 28.10.2011. Nasza uczennica z VI klasy Dagmara Dębiec i nagroda dla szkoły - tablica interaktywna z konkursowym rysunkiem.

Dagmara wygrała dla naszej szkoły tablicę interaktywną

28 października 2011. Nasza uczennica z VI klasy Dagmara Dębiec wygrała konkurs plastyczny organizowany przez lubelski Urząd Marszałkowski. Nagrodą jest tablica interaktywna dla naszej szkoły w Prawnie. Dziękujemy! Więcej…

Nauczyciele. Rok szkolny 2012-2013

Dyrektor szkoły

1. mgr Elżbieta Tłuścik – nauczanie zintegrowane

Grono pedagogiczne

2. mgr Ewa Jabłońska – nauczanie zintegrowane

3. mgr Aldona Puk – nauczanie początkowe

4. mgr Barbara Jodłowska – język polski

5. mgr Agnieszka Koza – język angielski, wychowanie do życia w rodzinie

6. mgr Katarzyna Świątkowska – matematyka, informatyka

7. mgr Anna Wilczyńska – przyroda, technika, plastyka

8. mgr Katarzyna Śliwka – historia

9. mgr Agnieszka Wojtaszek – wychowanie fizyczne

10. ks. mgr Wiesław Podlodowski – religia

Więcej o nauczycielach…

Z życia Szkoły.

00/11. Prawno, 21-06-2011. Ślubowanie.

Strona Szkoły

Bierząca strona Szkoły Podstawowej w Prawnie przedstawia niektóre wydarzenia związane ze Szkołą, aby w ten sposób dla wielu odnowić w pamięci, a innym przybliżyć to miejsce i Szkołę, która służyła i służy, aby uczyć i wychowywać. Szkoła w Prawnie od początku była mocno związana z Kościołem i tutejszą parafią. Pamiętajmy, że już czterysta lat temu tutejszy ks. proboszcz organizował Szkołę w Prawnie. Potem były zabory, ale Kościół mimo wielkich przeszkód nie zrezygnował z edukacji. Kiedy w 1918 roku przyszła wolność, ksiądz był w szkole i razem z nauczycielami przekazując wiedzę uczył dzieci miłości do Ojczyzny i odwiecznej Prawdy, którą jest Bóg. Dopiero po II wojnie światowej, w czasach terroru komunistycznego, kiedy to chciano wychowywać dzieci bez Boga i Kościoła (mistyczka Maria Waltorta mówi - jak dzikie zwierzęta), władza państwowa wbrew woli rodziców i nauczycieli usunęła kapłanów ze szkół. Jednak większość nauczycieli, a głównie rodzice doskonale rozumieli, że dzieci muszą być wychowywane w duchu przykazań Bożych i Kościoła. Rozumieli, że dziecko musi mieć kontakt z księdzem, dlatego spotkania z księdzem i lekcje religii organizowano poza szkołami w punktach katechetycznych. A potem w latach dziewięćdziesiątych nagle katecheza wróciła do szkół i… Jest dzisiaj, jest cywilizacja śmierci i są tajemne siły zła, które wykorzystując najnowsze technologie medialne, na nowo chcą odciąć człowieka od korzeni, z których wyrasta i wychować go bez Boga, Kościoła i miłości do Ojczyzny, do tej jedynej, której na imię jest Polska! Pamiętajmy, że Bóg jest! Nic się nie zmieniło. To On jest Panem wszechświata i od Niego zależy wszystko! Nie zapomnijmy też, że tu na ziemi tylko przez chwilę jesteśmy w przedsionka nieba w gościnie u Boga. Prawdziwa nasza Ojczyzna jest w niebie, a może nas do niego zaprowadzić miłość, prawda i wiara, których mamy uczyć się w domu, w szkole i w Kościele.

Cieszę się dziećmi, z którymi mam przyjemność spotykać się w naszej Szkole i uczyć ich. Dzieci, ich rodziców i nauczycieli zawierzam Bogu. Ks. katecheta. Prawno, 30 września 2011 r.

Strona domowa Szkoły Podstawowej w Prawnie. Zobacz...