Matka Boża do swoich dzieci:

 

2013:

1. Módlcie się za swoich pasterzy, aby zawsze mieli ku wam miłość, jaką Syn mój miał i okazał ją oddając swoje życie za zbawienie wasze.

2. Dzisiaj wszystkich was wzywam do modlitwy. Otwórzcie drzwi serca głęboko na modlitwę, modlitwę sercem, a wtedy Najwyższy będzie mógł oddziaływać na waszą wolność i rozpocznie się nawrócenie.

3. Wzywam was, abyście otworzyli się na modlitwę. Modlitwa czyni cuda w was i poprzez was.

4. Ponownie zdecydujcie się na Boga i szukajcie tylko Jego woli i wtedy w Nim znajdziecie radość i pokój.

5. Zbawią się tylko ci, którzy z miłością i wiarą kroczą ku Niebieskiemu Ojcu. Nie bójcie się, jestem z wami. Zaufajcie swoim pasterzom tak jak mój Syn im zaufał, kiedy ich wybierał.

6. Przez wzgląd na Jezusa, przez wzgląd na mojego Syna, kochajcie tych, których On powołał i pragnijcie błogosławieństwa tylko z tych rąk, które On poświęcił.

 

Wcześniej:

1. Odmawiajcie różaniec w gronie rodzinnym, proszę o to.

2. Weźcie różaniec i zbierzcie wokół siebie dzieci i całą rodzinę. Taka jest droga wiodąca do zbawienia. Dawajcie dobry przykład waszym dzieciom; dawajcie dobry przykład tym, którzy nie wierzą… Weźcie różaniec i módlcie się na nim…

3. Wszystkie wasze modlitwy bardzo Mnie poruszają, zwłaszcza wasz codzienny różaniec.

4. Niech różaniec w waszych rękach przypomina wam o Jezusie.

5. Módlcie się i niech różaniec będzie zawsze w waszych rękach jako znak dla szatana, że do Mnie należycie.

6. Pragnę tylko, aby różaniec stał się dla was życiem.

7. Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście zaczęli z żywą wiarą odmawiać różaniec. W ten sposób będę mogła wam pomóc. Wy, drogie dzieci, pragniecie otrzymać łaski, ale nie modlicie się. Ja wam nie mogę pomóc, gdyż wy nic nie robicie w tym kierunku. Drogie dzieci, wzywam was, żebyście odmawiali różaniec i żeby różaniec był dla was obowiązkiem, który będziecie wypełniać z radością.

8. Wzywam was, byście wszystkich zachęcali do odmawiania różańca. Różańcem pokonacie wszelkie zło, jakim szatan ma teraz zamiar prześladować Kościół katolicki.

9. Drogie dzieci! Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuję waszych modlitw. Błagam was, weźcie różaniec w ręce, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Mocno go ściskajcie i módlcie się z całego serca w tych trudnych czasach.

10. Moje dzieci! Pragnę, aby Msza św. była dla was prezentem dnia. Oczekujcie jej, pragnijcie, by się zaczęła. Podczas Mszy św. sam Jezus daje wam siebie. Wyczekujcie więc chwili, w której zostaniecie oczyszczeni. Bardzo się módlcie, aby Duch Święty odnowił waszą parafię. Jeśli ludzie uczestniczą we Mszy św. obojętnie, to wracają do domów zimni i z pustym sercem.

11. Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do odnowy modlitwy w waszych rodzinach. Drogie dzieci, nakłońcie najmłodszych do modlitwy i niechaj dzieci chodzą na Mszę św.

12. Msza św. jest największą modlitwą Boga. Nigdy nie zdołacie pojąć jej wielkości. Dlatego musicie być doskonali i pokorni na Mszy i musicie się do niej przygotowywać.

13. Podczas Mszy św. uważnie słuchajcie. Bądźcie dobrze wychowani. Nie rozmawiajcie podczas Mszy św.

14. Msza święta jest najwyższym rodzajem modlitwy. W czasie Mszy świętej powinniście być pokorni i pełni szacunku. Powinniście się do niej starannie przygotowywać.

15. Módlcie się, gdyż modlitwa jest dla was niezbędna. Wraz z modlitwą wasza dusza i wasze ciało odzyskają pokój. Są młodzi, którzy Mi oddali siebie. Ale są w parafii osoby, które nie oddały się całkowicie. Zaraz po zakończeniu Mszy pospiesznie wychodzą z kościoła. To niedobrze. W ten sposób nigdy nie zdołają oddać siebie całkowicie. Niedobrze, jeśli snują się wokół kościoła. Trzeba być pokornym i dawać innym dobry przykład, aby rozbudzić w nich wiarę. Koniecznie trzeba jak najwięcej się modlić ofiarowując swe serce.

16. Czytajcie Pismo Święte, żyjcie nim i módlcie się, byście mogli zrozumieć znaki tego czasu. To jest czas szczególny! Dlatego jestem z wami, aby przybliżyć was do mojego Serca i do Serca mojego Syna Jezusa. Drogie dzieci, pragnę byście byli dziećmi światłości, a nie ciemności.

 

 

Zdumiewający Wizerunek

 

 

Matka Boża z Tihaljiny

Podczas prowadzonej przeze mnie zeszłorocznej pielgrzymki do Medziugorje, na Festiwal Młodych, jeden z uczestników, Giuseppe Tomarchio z Mascali (Catania, Włochy), wykonał zdjęcie figurze Matki Bożej w prawej nawie kościoła w Medziugorje. Było to 1 sierpnia 2009, o godzinie 15.06. Poczuł się on jakby przynaglony, aby podejść do figury, przed którą w tym momencie zmieniano kwiaty, w związku z czym otwarto balustradę, na codzień zabezpieczająca miejsce przed zbytnim zbliżaniem się wiernych.

Znajdując się naprzeciwko figury, wykonał zdjęcie telefonem komórkowym twarzy Matki Bożej, nie sprawdzając natychmiast efektu, czyli co i jak wyszło.

Kilka dni później, 5 sierpnia, w trakcie powrotu ze Wspólnoty Nowe Horyzonty, gdzie grupa uczestniczyła w objawieniu Matki Bożej widzącej Marii Pawlowic, Pinę - kuzynkę pana Tomarchio, oglądająca zdjęcia w jego telefonie komórkowym - uderzyła wyjątkowość wizerunku Matki Bożej: piękno Jej twarzy, a przede wszystkim spojrzenia Jej oczu, które wydawały się należeć do żywej osoby, a nie figury.

''Chcę to zdjęcie!'' - wykrzyknęła kuzynka.

Lecz największe zdziwienie ogarnęło samego pania Tomarchio, kiedy stwierdził, iż przedstawione oblicze jest zupełnie odmienne od tego, któremu wykonał zdjęcie w kościele.

Wizerunek przedstawia twarz Matki Bożej z Tihaljiny, gdzie nie byliśmy... Największe wrażenie jednak robią oczy, na które niektórzy nie mogą spoglądać przez dłuższy czas, zupełnie jakby należały do żywej osoby.

Oglądając zdjęcie w powiększeniu, odkrywamy, iż oczy otoczone są rzęsami. Intensywne spojrzenie sprawia wrażenie, jakby należało do kogoś, kto ma właśnie się rozpłakać. Są to oczy, które stawiają pytania, które przenikają człowieka z matczynym napomnieniem; są to także oczy, które, gdy raz je widziałeś, śledzą cię dobrotliwie, pomagając w odpowiedzi na Jej wezwania. Oczy te są miłosierne i smutne.

Oczy, bez których nie można się obejść.

Należy ten wizerunek rozpowszechnić. Nawet gdyby nie był niezwykłego pochodzenia, lecz uczyniony ręką ludzką, należałoby serdecznie pogratulować tego arcydzieła o intensywności wyrazu nie mającego sobie równych.

Być może zdjęcie to stanowi znak dla osoby, która je zrobiła, a w stosunku do której nie mam żadnej wątpliwości; a być może jest to dar dla naszej grupy. Cokolwiek to jest, jestem przekonany, że stanowi to nadzwyczajną okazję, aby wsłuchać się w wezwania Maryi. Przemawia Ona do nas poprzez swoje spojrzenie, przez miłosierne oczy, które każdego dnia przyzywamy, by ku nam się zwróciły. Jest to kolejna próba wybłagania naszego nawrócenia i poważnego podejścia do Jej wezwań. Wśród wielu wizerunków, które nas otaczają i które uważane są za cudowne, wartością tego wizerunku jest to, iż pozwala nam usłyszeć naglące wezwania Maryi.

Uzgodniliśmy z p. Tomarchio, że oddamy ten wizerunek do dyspozycji wszystkim, bez żadnych sugestii czy wymagań.

Wszystkim dedykuję życzenia i błogosławieństwo:

"Niech oczy Maryi będą zawsze na was zwrócone, niech was poruszają aż do łez skruchy, niech towarzyszą waszym krokom, strzegą waszej przyszłości i waszego zbawienia!

O Matko i Królowo Pokoju, zwracaj w każdym momencie ku nam Twe miłosierne oczy. Amen''. (Diakon Franco Sofia)

 

Źródło: Echo Medziugorja: Zdumiewający Wizerunek (fragmenty). Nr 270 - lipiec 2010

 

Zobacz na stronie Medjugorje (początek)

 

O obrazie

 

Obraz prezentowany powyżej zawiera wierne oblicze Maryi sfotografowane przez Giuseppe Nomarchio w Medjugorje. Obraz został jedynie rozszerzony o elementy z figury Matki Bożej z Tihaljiny, których zdjęcie Giuseppe nie objęło. Do obrazu zostało dodane: tło, chusta, płaszcz, suknia i niewidoczny na zdjęciu fragment szyi Matki Bożej. Obraz opracował administrator strony. 

 

Orędzia Matki Bożej

 

Od 1981 roku, w małej wiosce Medjugorje w Bośni-Hercegowinie ukazuje się Najświętsza Maryja Panna i przekazuje światu swoje orędzia. Matka Boża mówi, że Bóg wysłał ją do dzisiejszego świata i że lata, przez które z nami zostaje są czasem Bożej łaski.

 

25 lipca 2013

„Drogie dzieci! Z radością w sercu wzywam was wszystkich, abyście żyli wiarą i dawali jej świadectwo sercem i przykładem w każdej formie. Dziatki, zdecydujcie się, by być daleko od grzechu i pokusy i niech w waszych sercach będzie radość i miłość do świętości. Dziatki, kocham was i towarzyszę wam przez wstawiennictwo przed Najwyższym. Dziękuję wam, że dpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

 

2 lipiec 2013 - orędzie dla Mijany

„Drogie dzieci, z macierzyńską miłością proszę was, podarujcie mi swoje serca, abym mogła ofiarować je mojemu Synowi i wyzwolić was od wszelkiego zła, które was coraz bardziej zniewala i oddala od jedynego Dobra – mojego Syna, od tego wszystkiego co prowadzi was błędną drogą i pokój wam odbiera. Pragnę prowadzić was ku wolności zawartej w obietnicy mojego Syna i pragnę, aby tutaj całkowicie wypełniła się wola Boża, aby przez pojednanie z Ojcem Niebieskim, post i modlitwę zrodzili się apostołowie Bożego pokoju, apostołowie, którzy w wolności i z miłością będą szerzyć miłość Bożą pośród moich dzieci, apostołów, którzy będą szerzyć miłość i zaufanie do Ojca Niebieskiego i otwierać drogę do raju. Drogie dzieci, obdarzajcie swoich pasterzy radością miłości i wsparciem, podobnie jak tego żądał od nich mój Syn wobec was. Dziękuję wam.”

 

25 czerwca 2013

„Drogie dzieci! Z radością w sercu wszystkich was kocham i wzywam was, przybliżcie się do mego Niepokalanego Serca, abym was mogła jeszcze bardziej przybliżyć do mego Syna Jezusa i by On dał każdemu z was swój pokój i miłość, które są pokarmem. Dzieci, otwórzcie się na modlitwę, otwórzcie się na moją miłość. Jestem waszą Matką i nie mogę pozostawić was samych błądzących i w grzechu. Dzieci, jesteście wezwani, abyście byli moimi dziećmi, moimi umiłowanymi dziećmi, abym was mogła ofiarować memu Synowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

25 maja 2013

„Drogie dzieci! Dziś was wzywam, abyście byli mocni i zdecydowani w wierze i modlitwie, dopóki wasze modlitwy nie będą tak mocne, że otworzą Serce mego umiłowanego Syna Jezusa. Módlcie się dziatki, módlcie się nieustannie, dopóki wasze serce nie otworzy się [dla] miłości Bożej. Jestem z wami i oręduję za wami i proszę o wasze nawrócenie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

 

2 maja 2013 - orędzie dla Mijany

„Drogie dzieci! Ponownie wzywam was, abyście miłowali, a nie sądzili. Mój Syn z woli Ojca Niebieskiego był pośród was, aby wskazać wam drogę zbawienia, aby was zbawić, a nie po to by was sądzić. Jeśli pragniecie naśladować mojego Syna, nie osądzajcie, lecz miłujcie, tak jak Ojciec Niebieski was miłuje. Kiedy jest wam najtrudniej, kiedy upadacie pod ciężarem krzyża, nie rozpaczajcie, nie osądzajcie, lecz miejcie na uwadze, że jesteście kochani i wychwalajcie Ojca Niebieskiego za Jego miłość. Moje dzieci, nie zbaczajcie z drogi, którą was prowadzę, nie rzucajcie się na oślep w przepaść. Niech modlitwa i post umocnią was, abyście mogli żyć tak, jakby Ojciec Niebieski tego pragnął, abyście byli moimi apostołami wiary i miłości, aby wasze życie stało się błogosławieństwem dla tych, których spotykacie, abyście stanowili jedność z Ojcem Niebieskim i Moim Synem. Moje dzieci, to jest jedyna Prawda. Prawda, która prowadzi ku waszemu nawróceniu, a następnie ku nawróceniu wszystkich, których spotykacie, a którzy jeszcze nie poznali mojego Syna, tych wszystkich, którzy nie wiedzą co znaczy kochać. Moje dzieci, mój Syn podarował wam pasterzy, chrońcie ich, módlcie się za nich! Dziękuję wam.”

 

25 kwietnia 2013

„Drogie dzieci! Módlcie się, módlcie się, tylko się módlcie, aż wasze serce otworzy się w wierze jak kwiat, który otwiera się [dzięki] ciepłym promieniom słońca. To jest czas łaski, który Bóg wam daje poprzez moją obecność, a wy jesteście daleko od mego serca, dlatego wzywam was do osobistego nawrócenia i modlitwy rodzinnej. Niech Pismo Święte zawsze będzie dla was zachętą. Wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

25 marca 2013

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, abyście wzięli w ręce krzyż mego umiłowanego Syna Jezusa i abyście rozważali Jego mękę i śmierć. Niech wasze cierpienia będą zjednoczone z Jego cierpieniem i miłość zwycięży, bo On, który jest miłością sam siebie wydał z miłości, aby zbawić każdego z was. Módlcie się, módlcie się, módlcie się dopóki miłość i pokój nie zapanują w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

25 lutego 2013

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do modlitwy. Grzech was przyciąga ku sprawom ziemskim, a ja przyszłam, by was prowadzić do świętości i spraw Bożych, a wy walczycie i zużywacie waszą energię w walce z dobrem i złem, które są w was. Dlatego dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością i wasze życie stanie się prostą drogą do Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

 

2 marzec 2013 - orędzie dla Mirjany

„Drogie dzieci! Ponownie po matczynemu wzywam was, abyście nie byli ludźmi o zatwardziałych sercach. Nie zamykajcie oczu na przestrogi, które z miłości przekazuje wam Ojciec Niebieski. Czy miłujecie Go ponad wszystko? Czy kajacie się z tego powodu, iż często zapominacie, że nasz Ojciec Niebieski tak nas umiłował, że Syna swojego dał, aby przez krzyż nas odkupić? Czy kajacie się z tego powodu, że nie przyjęliście jeszcze orędzi? Moje dzieci, nie bądźcie oporni wobec mojego Syna, nie stawiajcie oporu nadziei i pokojowi! Przez waszą modlitwę i post mój Syn przez swój krzyż rozproszy ciemność, która chce was ogarnąć by zapanować nad wami, da wam siłę do nowego życia. Jeśli będziecie żyć podług mojego Syna, będziecie błogosławieństwem i nadzieją dla wszystkich grzeszników, którzy błąkają się w ciemności grzechu. Czuwajcie, moje dzieci! Ja, jako Matka czuwam z wami! Modlę się szczególnie i czuwam nad waszymi pasterzami, których mój Syn powołał, aby nieśli wam światło i nadzieję. Dziękuję wam! ”

 

25 stycznia 2013

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do modlitwy. Niech wasza modlitwa będzie mocna niczym żywy kamień [węgielny], aż nie zaczniecie dawać świadectwa swoim życiem. Dawajcie świadectwo piękna waszej wiary. Jestem z wami i przed moim Synem oręduję za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

25 lipca 2012

Drogie dzieci, dziś wzywam was do dobra. Bądźcie posłańcami pokoju i dobra w tym świecie. Módlcie się, aby Bóg dał wam siłę, aby w waszym sercu i w waszym życiu zawsze królowały nadzieja i duma, że jesteście dziećmi Boga. Nieście jego nadzieję temu światu, który nie posiada radości w sercu i nie ma przyszłości, bo jego serce nie jest otwarte na Boga, który jest waszym zbawieniem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 czerwca 2012

Drogie dzieci! Z wielką nadzieją w sercu również dziś wzywam was do modlitwy. Dziatki, jeśli się modlicie jesteście ze mną i poszukujecie woli mego Syna i żyjecie nią. Bądźcie otwarci i żyjcie modlitwą i w każdej chwili niech będzie ona zaczynem i radością waszej duszy. Jestem z wami i za wszystkimi oręduję przed moim synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie?”  

 

25 maja 2012

Drogie dzieci, dzisiaj znowu wzywam was do nawrócenia oraz do świętości. Bóg pragnie udzielić wam radości i pokoju poprzez modlitwę, jednak wy, drogie dzieci, jesteście jeszcze daleko: przywiązane do ziemi i do spraw ziemskich. Oto dlaczego zapraszam was na nowo: otwórzcie wasze serca na Boga, zwróćcie wasze spojrzenia na Boga i na sprawy Boże, a radość i pokój zaczną królować w waszych sercach. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

25 kwietnia 2012

Drogie dzieci, dziś znowu zapraszam was do modlitwy. Niech wasze serce, drogie dzieci, otworzy się na Boga tak, jak kwiat na ciepło słońca. Ja jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 marca 2012

Drogie dzieci, dziś znowu z radością pragnę wam udzielić mojego matczynego błogosławieństwa i zachęcić was do modlitwy. Niech modlitwa stanie się dla was potrzebą, abyście każdego dnia wzrastali w świętości. Pracujcie więcej nad waszym nawróceniem, bo jesteście daleko, drogie dzieci. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 lutego 2012

Drogie dzieci, w tym czasie, zapraszam was w szczególny sposób: módlcie się sercem. Drogie dzieci, mówicie wiele, lecz mało się modlicie. Czytajcie, rozmyślajcie nad Pismem Świętym i niechaj słowa w nim zapisane, staną się dla was życiem. Dodaję wam otuchy i kocham was, abyście w Bogu odnaleźli wasz pokój i radość życia. Jestem z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

25 stycznia 2012

Drogie dzieci, z radością dziś na nowo zachęcam was do otwarcia waszych serc i do słuchania Mojego wezwania. Na nowo pragnę zbliżyć was do Mojego Niepokalanego Serca, w którym znajdziecie schronienie i pokój. Otwórzcie się na modlitwę, aż stanie się ona dla was radością. Poprzez modlitwę Najwyższy da wam obfitość łaski, a wy staniecie się Moimi rękoma wyciągniętymi do niespokojnego świata, który tęskni za pokojem. Dawajcie świadectwo o wierze, drogie dzieci, przez wasze życie, i módlcie się, aby wiara wzrastała dzień po dniu w waszych sercach. Ja jestem z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 grudnia 2011

Drogie dzieci! Również dziś przynoszę wam na ręku mojego Syna Jezusa, by On dał wam swój pokój. Dziatki, módlcie się i dawajcie świadectwo, by w każdym sercu zapanował pokój nie ludzki lecz Boży, którego nikt nie może zniszczyć. Jest to taki pokój w sercu, który Bóg daje tym, których miłuje.

Przez chrzest wszyscy jesteście w szczególny sposób powołani i umiłowani, dlatego dawajcie świadectwo i módlcie się byście byli moimi wyciągniętymi rękoma w tym świecie, który pragnie Boga i pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

25 listopada 2011

Drogie dzieci, dziś pragnę dać wam nadzieję i radość. Wszystko, co jest wokół was, drogie dzieci, kieruje was ku rzeczom ziemskim, Ja jednak pragnę was prowadzić ku czasowi łaski, abyście w tym czasie zbliżyli się bardzo do mojego Syna, aby On mógł was poprowadzić ku Swojej miłości i ku życiu wiecznemu, którego pragnie każde serce. Wy, małe dzieci, módlcie się, aby ten czas był dla was czasem łaski dla waszej duszy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

25 października 2011

Drogie dzieci, patrzę na was i nie widzę radości w waszych sercach. Dziś pragnę was obdarować radością Zmartwychwstałego, aby On was prowadził i ogarnął Swoją miłością i Swoją czułością. Kocham was i modlę się nieustannie do Mojego Syna Jezusa o wasze nawrócenie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 września 2011

Drogie dzieci! Wzywam was, aby ten czas był dla was wszystkich czasem dawania świadectwa. Wy, którzy żyjecie w miłości Bożej i doświadczyliście Jego darów dajcie świadectwo o nich swoimi słowami i życiem, by były radością i bodźcem dla innych w wierze. Jestem z wami i nieustannie oręduję przed Bogiem za wami wszystkimi, aby wasza wiara była zawsze żywa i radosna i w miłości Bożej. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

 25 sierpnia 2011

Drogie dzieci, dziś zachęcam was do modlitwy i postu w Moich intencjach, gdyż szatan pragnie zniszczyć Mój plan. Rozpoczęłam tu z tą parafią i zapraszam cały świat. Wielu Mi odpowiedziało, lecz jest także ogromna liczba tych, którzy nie chcą ani słuchać, ani przyjąć Mojego wezwania. Oto dlaczego wy, którzyście wypowiedzieli wasze "tak", bądźcie silni i zdecydowani. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 lipca 2011

Drogie dzieci, niechaj dla was ten czas będzie czasem modlitwy i milczenia. Niech odpocznie wasze ciało i wasz duch, niechaj będą w miłości Boga. Pozwólcie, drogie dzieci, abym was prowadziła, otwórzcie wasze serca na Ducha Świętego, aby całe dobro, jakie jest w was, rozkwitło i przyniosło owoc stokrotny. Rozpoczynajcie i kończcie wasz dzień modlitwą serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 czerwca 2011

Drogie dzieci! Wraz ze mną dziękujcie Wszechmogącemu za moją obecność wśród was. Moje serce jest radosne, patrząc na miłość i radość w życiu moimi orędziami. Wielu z was odpowiedziało, ale czekam i szukam wszystkich uśpionych serc, by obudziły się ze snu niewiary. Dziatki, jeszcze bardziej przybliżcie się do mego Niepokalanego Serca, abym mogła prowadzić was do wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

25 maja 2011

Drogie dzieci, dziś moja modlitwa jest za was wszystkich, którzy prosicie o łaskę nawrócenia. Pukacie do drzwi mojego serca, lecz bez nadziei i bez modlitwy, w grzechu i bez sakramentu pojednania z Bogiem. Porzućcie grzech i zdecydujcie się, drogie dzieci, na świętość! Jedynie w ten sposób mogę wam pomóc, wysłuchać waszych modlitw i orędować za wami u Najwyższego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.