Obecność na niedzielnej Mszy św.

Jest duża grupa parafian, którzy fizycznie nie mogą przybyć na niedzielną Mszę Świętą. Powodem tego jest podeszły wiek, choroba oraz brak możliwości przyjazdu samochodem. Należy też pamiętać, że blisko 1/3 parafian mieszka od kościoła parafialnego w odległości od 4 do 12 km.
 

Data liczenia

Dominikantes (obecni na Mszy św.)

Komunikantes (przyjmujący Komunię św.)

Ilość osób w parafii

Dzieci

Młodzież

Dorośli

Dzieci

Młodzież

Dorośli

2015-10-18

27

24

148

4

5

43

949

199 (21,0%)

52 (5,5%)

2014-10-19

31

28

169

1

9

70

952

228 (23,9%)

80 (8,4%)

2013-10-20

14

37

178

5

4

54

986

229 (23,2%) przygotowanie do bierz. (20 os.)

63 (6,4%)

2012-10-14

23

22

162

4

2

57

996

207 (21%)

63 (6,3%)

2011-10-16

45

76

240

22

21

95

1011

361 (35,7%) przygotowanie do bierz. (55 os.)

138 (13,5%)

2010-10-10

29

37

148

5

3

55

1029

214 (21%)

63 (6,1%)

2009-10-11

41

47

184

11

16

82

1064

272 (25,6%)

109 (10,2%)

2008-11-23

18

34

105

6

8

30

1089

157 (14,4%) była bardzo zła pogoda

44 (4%)

2007-10-28

30

71

196

11

31

61

1105

297 (26,9%) przygotowanie do bierz. (61 os.)

103 (9,3%)

2006-10-28

38

32

160

9

14

51

1124

230 (20,%)

74 (6,6%)

2005-11-20

47

27

204

16

14

79

1152

278 (24,1%) wrzesień, nawiedzenie MB Częstoch.

109 (9,5%)

2004-11-14

35

35

162

15

16

49

1168

232 (20%)

80 (6,9%)

2004-07-20

47

94

223

18

44

101

ok. 1175

364 przygotowanie do bierzmowania (44 osoby)

163

 

Archidiecezja Lubelska – statystyka

 

Na terenie Archidiecezji Lubelskiej na dzień 31 grudnia 2012 roku zamieszkiwało 1 132 984 osób, z czego 1 029 080 to wierni należący formalnie do Kościoła Katolickiego. Wyznawcy innych religii stanowią mniejszość, choć ich obecność, zwłaszcza poprzez migracje ludności, zaznacza się coraz bardziej. Archidiecezja Lubelska jest zamieszkiwana przez ludność deklarującą przywiązanie do tradycji i wartości religijnych. Znaczący odsetek stanowi ludność wiejska, gdzie religijność ściśle powiązana jest z narodowością i praktykowaniem form religijnych w życiu rodzinnym. Pomimo procesów sekularyzacyjnych, religijność diecezjan charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem osób deklarujących przywiązanie do wiary religijnej i wypełniających praktyki religijne. Wskaźnik tzw. dominicantes to 40%, zaś ilość communicantes to 48% (spośród obecnych na Mszy św.). Niestety, można stwierdzić, iż słaby jest poziom wiedzy religijnej katolików.

Archidiecezja jest podzielona na 269 parafii. Posługę pasterską wobec wiernych pełni 930 księży diecezjalnych i 230 zakonnych. Na jednego kapłana pracującego w duszpasterstwie parafialnym przypada statystycznie około 1500 wiernych.

 

Ilość osób mieszkających w parafii

Spis ludności dotyczy osób aktualnie mieszkających na terenie parafii i obejmuje katolików, niewierzących i członków sekty. Uwzględnia narodziny, zgony, opuszczenia i przybycia do parafii. Zameldowanych na terenie parafii jest (dane z USC Józefów nad Wisłą ze stycznia: rok/ilość osób zameldowanych): 2013/1164 | 2015/1155.

 
Lp MiejscowościIlość osób. Dane z końca października:Dane z 15 stycznia:
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1  Chruślanki Małe   17 16 18 17 18 19 19 17 18        
2  Chruślanki Maz.   145 141 133 134 129 130 123 120 124        
3  Dębniak   68 70 72 73 68 68 66 66 59        
4  Graniczna   2 2 1 1 1 1 1 1 1        
5  Mariampol   61 63 63 56 55 54 54 54 53        
6  Mazanów Osiedle   255 248 235 229 218 198 189 193 195        
7  Mazanów Wieś   133 130 129 136 128 119 119 115 112        
8  Michałów   45 45 49 47 47 47 45 44 42        
9  Miłoszówka   107 107 106 104 103 99 98 89 87        
10  Pielgrzymka   37 36 34 32 34 33 34 34 34        
11  Pocześle    72 70 74 70 70 73 70 69 68        
12  Prawno   151 139 137 136 135 134 135 138 137        
13  Stasin   59 57 54 54 58 54 58 56 56        
Razem:  1168 1152 1124 1105 1089 1064 1029 1011 996 986        

 

Chrzty i pogrzeby

Chrzty "z parafii" - rodzina aktualnie zamieszkuje w parafii, zaś chrzty "z poza parafii" dotyczą przede wszystkim rodzin, które opuściły parafię, np. za pracą i być może, że już do niej nie wrócą. Pogrzeby z "poza parafii" - nie mieszkali na terenie parafii, ale na cmentarzu mają swoje groby (zazwyczaj rodzinne).
 
Lp  Chrzty i pogrzeby Ilość chrztów i pogrzebów w poszczególnych latach
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suma
1  Chrzty z parafii 11 3 10 9 19 13 9 7 6 10 3 4   104
2  Chrzty z poza parafii 5 4 4 3 2 1 3 0 6 1 4 5   38
3  Chrzty razem 16 7 14 12 21 14 12 7 12 11 7 9   142
1  Pogrzeby z parafii 22 14 18 11 19 16 19 12 22 14 16     183
2  Pogrzeby z poza parafii 1 3 1 0 3 3 1 3 1 2 4     22
3  Pogrzeby razem 23 17 19 11 22 19 20 15 23 16 20     205

 

Odległości od kościoła parafialnego

Odległość "od" podaje najbliższe zamieszkanie w danej miejscowości od kościoła, zaś "do" - najdalsze. Odległość "średnia" mierzona jest do środka wsi.
 
Lp  Miejscowości Odległość od miejsca zamieszkania do kościoła parafialnego
średnia od do  Uwagi dotyczące drogi
1  Chruślanki Małe 4,0 km 4,0 km 4,6 km  1,1 km droga polna, dalej szosa, brak skrótów
2  Chruślanki Maz. 5,7 km 4,6 km 6,8 km  Szosa, brak skrótów
3  Dębniak 2,4 km 2,2 km 2,6 km  Szosa, brak skrótów (powrót - 2,2 km pod górę)
4  Graniczna 4,6 km 4,6 km 4,6 km  1,3 km droga polna, dalej szosa, brak skrótów
5  Mariampol 1,2 km 0,8 km 1,6 km  Szosa, skrót 0,6 km (droga polna)
6  Mazanów Osiedle 2,5 km 2,4 km 2,6 km  Szosa, brak skrótów
7  Mazanów Wieś 1,8 km 1,2 km 2,8 km  Szosa, brak skrótów
8  Michałów 0,9 km 0,6 km 1,2 km  Szosa, brak skrótów
9  Miłoszówka 11,1 km 10,7 km 11,5 km  Szosa, skrót przez Stasin - 5,8 km (w tym droga gruntowa - 3,2 km)
10  Pielgrzymka 9,0 km 8,7 km 9,3 km  Szosa, skrót przez Stasin - 6,6 km (w tym droga gruntowa - 3,2 km)
11  Pocześle  2,6 km 2,1 km 3,1 km  Szosa, brak skrótów (powrót - 2.0 km pod górę)
12  Prawno 0,3 km 0,1 km 0,6 km  Szosa, brak skrótów
13  Stasin 11,7 km 11,1 km 12,3 km  Szosa, skrót przez las - 3,5 km (w tym droga gruntowa - 3,2 km)
 Środki komunikacji: tylko prywatne samochody osobowe, skutery, rowery lub pieszo.