• * 2018

  • * 8 marca

  • * Kalendarz

Kronika w obrazach 2018

Rekolekcje wielkopostne 2018. Wśród tylu spraw doczesnych zawsze musimy pamiętać, abyśmy troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie.

Rekolekcje to dany nam od Boga czas łaski i zbawienia, czas oczyszczania duszy z grzechów i serca od nieuporządkowanych przywiązań. Gdy mamy czystą duszę możemy radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych. Gorliwie oddając się modlitwie i dziełom miłosierdzia, przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągniemy pełnię dziecięctwa Bożego. Wtedy nasze życie stanie się piękne i wartościowe.

W tym roku (2018) rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbyły się w dniach od 23 do 25 lutego. Przeprowadził je ks. Mirosław Bielecki, ojciec duchowny Wspólnoty Ogniska Miłości w Kaliszanach - Łopocznie. Głównym tematem rekolekcji było pojednanie z Bogiem w oparciu o dobre wypełnienie pięciu warunków Sakramentu Pokuty.

Dzień Kobiet

W tym roku Gminny Dzień Kobiet był obchodzony w Prawnie. O godz. 16.30 w intencji kobiet z gminy Józefów nad Wisłą została odprawiona Msza św. w najświętszym miejscu naszej parafii, tj. w kościele parafialnym. Na wstępie homilii ks. proboszcz zwracając się do kobiet powiedział: Dzisiaj w Dniu Święta Kobiet pragniemy Bogu podziękować za was i w modlitwie prosić, aby Maryja stojąca pod krzyżem jeszcze raz została przez was zaproszona do waszego życia i stała się jego Mistrzynią i nieustannym wzorem do naśladowania. W dalszej części homilii kaznodzieja w oparciu o teksty biblijne mówił o tajemnicy piękna kobiety, którą jest jej serce, duchowa świątynia – miejsce spotkania z Bogiem! Na końcu Mszy św. ks. proboszcz złożył wszystkim kobietom życzenia.

Po Mszy św. dalsza część Święta Kobiet odbywała się w byłej szkole, której pierwsze piętro zostało przeznaczone na wiejską świetlicę i właśnie w tym dniu zostało uroczyście otwarte i poświecone przez miejscowego ks. proboszcza. W części artystycznej wystąpili pensjonariusze miejscowego Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Józefowie nad Wisłą i w Starych Boiskach oraz gawędziarka ze Świeciechowa. W programie były przemówienia, życzenia dla kobiet od burmistrza Józefowa nad Wisłą, pana Grzegorza Kapicy, kwiaty i słodki poczęstunek.