W tym roku w naszej parafii do I Komunii Świętej przystąpiło sześcioro dzieci z klas III. Uroczystość odbyła się 3 maja 2015 roku o godz. 11.00. Spotkania formacyjne przygotowujące dzieci i rodziców na ten dzień rozpoczęły się we wrześniu 2014 roku.

 

Homilia. W homilii ks. proboszcz zachęcał dzieci i wszystkich wiernych do umacniania swojej wiary w realną obecność Jezusa w Komunii św.

Mówił: „Motywem, dla którego Chrystus ukrył się pod postacią chleba i wina, i został z nami „aż do końca świata" jest Jego miłość do nas. Przez ostatnie 2 tysiące lat wiele razy przez cudowne znaki Jezus dawał dowody na swoją obecność w Komunii Świętej. Te znaki z nieba nazywamy cudami Eucharystycznymi. Są one świadectwem danym nam przez Boga na potwierdzenie obecności Pana Jezusa w Komunii Świętej. W wielu przypadkach Hostie krwawiły lub przemieniały się w ciało, a Eucharystyczne wino w widoczną krew. W innych przypadkach Hostie unosiły się w powietrzu lub zachowywały się nienaruszone przez bardzo długie okresy czasu. Na tle Hostii widziano Jezusa, słyszano Jego głos. Wszystkie te cuda prowadziły miliony ludzi do umocnienia wiary w realną obecność Jezusa w Komunii Świętej. Były też nawrócenia na wiarę katolicką.”

Dalej ks. proboszcz przypomniał przykłady cudów Eucharystycznych z Lanciano we Włoszech (VIII wiek) i Dubnej w Polsce (5 luty 1867). Wspomniał też o niezwykłych zjawiskach, jakie towarzyszyły wielu świętym osobom widzącym cuda Eucharystyczne, czy zatopionym w modlitwie podczas sprawowania ofiary Mszy św.

W homilii mówił: „Doświadczenie obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie przeżywało wielu świętych. Jednym towarzyszyły głosy Chrystusa przemawiającego z Hostii Eucharystycznej. Inni otrzymali łaskę ukazania się Jezusa w konsekrowanej Hostii. Znane jest też zjawisko ognia mistycznego otaczającego świętych podczas wizji, zjawisko światła, łez, zachwytu i ekstazy oraz lewitacji.

Lewitacja jest mistycznym zjawiskiem wzniesienia się ciała w powietrze, bez działania jakiejkolwiek fizycznej siły. Lewitacja stanowi szczególny znak od Boga przekonywujący zmysły, że modlitwa jest wzniesieniem serca i umysłu do Boga. Szczytem modlitwy jest zawsze Msza Święta, w której Chrystus Pan, żywy i prawdziwy przychodzi do naszego serca.

Oto jeden z wielu przykładów: Św. Józef z Cupertino (+1663) ćwiczył się w surowej pokucie i pościł znaczną część roku. Prawie każdego dnia podczas Mszy Św. ciało jego unosiło się w powietrze, niejednokrotnie wzbudzając wielką sensację, np. modląc się w kościele św. Franciszka Święty wpadł w zachwyt i uniósł się w górę, wywołując istny szok wśród zgromadzonych tam wiernych. Lewitacje dokonywały się i w naszych czasach, np. Garabandal (1964).

W wielu wypadkach podane przykłady cudownych zjawisk są tak niewiarygodne, iż trudno w nie uwierzyć. Są one jednak udokumentowane w archiwalnych procesach kanonizacyjnych i mają służyć do umocnienia naszej wiary.”

 

Podziękowania ks. proboszcza: „Wyrazy wdzięczności kieruję w stronę rodziców. Dziękuję Wam za duchową troskę o swoje dzieci w czasie przygotowania do I Komunii św. Za wspólne, razem z dziećmi uczenie się i powtarzanie prawd wiary zawartych w katechizmie i codziennej modlitwie. Dziękuję za wasze świadectwo zaangażowania w przeżywanie Mszy św. razem z dziećmi. Raduje się serce, gdy widzimy w kościele obok rodziców ich dzieci, te najmłodsze i te które już wchodzą w życie dorosłe.

Przed wami kolejne zadanie polegające na utrwaleniu w sercach dzieci obrazu Boga i Kościoła, który uzyskali w czasie tych ostatnich 9 miesięcy. Pamiętajcie o I piątkach miesiąca, o Różańcu rodzin i o tych wszystkich wskazówkach katolickiego wychowania dzieci, o których wspominaliśmy podczas naszych spotkań. Nie zaniechajcie tych działań, abyście w przyszłości mogli powiedzieć: jesteśmy dumni ze swoich dzieci.

Dziękuję katechetom za wasze przybliżanie dzieci do Boga na lekcjach religii.

Dzieciom dziękuję za waszą postawę. Dało się zauważyć pokój w waszych sercach, dojrzałość w wierze i wasze dobre przygotowanie do przyjęcia I Komunii św. Trochę przypominaliście dzieci z Fatimy, którym objawiła się Matka Boża. Dziękuję!”