31/14. Kronika foto.

 

30/14. Kronika foto. 15 czerwca 2014 r. 400 lat parafii Prawno. Przed kościołem. W tym miejscu na rozpoczęcie Mszy św. proboszcz ks. Wiesław Podlodowski w ogólnym zarysie zapoznał wiernych z historią kościoła i parafii.
29/14. Kronika foto. 15 czerwca 2014 r. 400 lat parafii Prawno. Ks. Wiesław Podlodowski w czasie rozpoczęcia Mszy św.
28/14. Kronika foto. 15 czerwca 2014 r. 400 lat parafii Prawno. Wierni w czasie rozpoczęcia Mszy św.
27/14. Kronika foto. 15 czerwca 2014 r. 400 lat parafii Prawno. Procesja do kościoła.
26/14. Kronika foto. 15 czerwca 2014 r. 400 lat parafii Prawno. Procesja do kościoła.
25/14. Kronika foto. 15 czerwca 2014 r. 400 lat parafii Prawno. Przed drzwiami kościoła ks. proboszcz uświadomił nam, że to miejsce wybrał dla nas Bóg i że zawsze na nas tu czeka, a drzwi tego kościoła są dla nas bramą do nieba.
24/14. Kronika foto. 15 czerwca 2014 r. 400 lat parafii Prawno. Przed drzwiami kościoła podziękowaliśmy Bogu za świątynię i parafię, oddaliśmy hołd i uwielbienie Trójcy Świętej, po czym przekroczyliśmy drzwi naszej świątyni jako znak, że chcemy zawsze być tam, gdzie jest Chrystus.
23/14. Kronika foto. 15 czerwca 2014 r. 400 lat parafii Prawno. Msza św. jest ciągle wielką tajemnicą naszej wiary.
22/14. Kronika foto. 15 czerwca 2014 r. W czasie Mszy św. dziękowaliśmy Bogu za 400 lat naszej parafii w Prawnie i za wszelkie łaski, których Bóg nam udzielił.
21/14. Kronika foto. 15 czerwca 2014 r. 400 lat parafii Prawno. Po Mszy św. wystąpił nasz chór parafialny po kierownictwem pana Kazimierza Jodłowskiego.
20/14. Kronika foto. 15 czerwca 2014 r. 400 lat parafii Prawno. Chór parafialny w czasie występu.
19/14. Kronika foto. 15 czerwca 2014 r. 400 lat parafii Prawno. Chór parafialny.
18/59. 400 lat parafii Prawno, 19-06-2014. W Boże Ciało dziękowaliśmy Jezusowi za Jego obecność w Najświętszym Sakramencie oraz za wszelkie łaski, których nam udzielił przez wszystkie lata istnienia parafii.
17/59. 400 lat parafii Prawno, 19-06-2014. Boże Ciało. Procesja Eucharystyczna po drogach naszej parafii.
16/59. 400 lat parafii Prawno, 19-06-2014. Boże Ciało. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
15/59. 400 lat parafii Prawno, 19-06-2014. Boże Ciało. Oddanie czci Jezusowi przez parafian w czasie procesji.
14/59. 400 lat parafii Prawno, 22-06-2014. Dzień wspólnoty parafii. Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki.
13/59. 400 lat parafii Prawno, 22-06-2014. Dzień wspólnoty parafii. Powitanie przez ks. proboszcza.
12/59. 400 lat parafii Prawno, 22-06-2014. Dzień wspólnoty parafii. Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki.
11/59. Dzień wspólnoty parafii. Procesja wokół kościoła.
10/59. Dzień wspólnoty parafii. Procesja wokół kościoła.
9/59. Dzień wspólnoty parafii. Procesja wokół kościoła.
8/59. Dzień wspólnoty parafii. Procesja wokół kościoła.
7/59. 400 lat parafii Prawno, 22-06-2014. Dzień wspólnoty parafii. W czasie Mszy św.
6/59. 400 lat parafii Prawno, 22-06-2014. Dzień wspólnoty parafii. Koncert orkiestry przed kościołem.
5/59. 400 lat parafii Prawno, 22-06-2014. Dzień wspólnoty parafii. Koncert orkiestry przed kościołem.
4/59. 400 lat parafii Prawno, 22-06-2014. W dawnym budynku szkoły. Nasi parafianie – organizatorzy dnia wspólnoty.
3/59. Prawno, 29-06-2014. Schola parafialna, która koncertowała w kościele na 400-lecie parafii.
2/59. 400 lat parafii Prawno, 27-07-2014. Dzień odpustu. Plac przykościelny.
1/59. Prawno, 27-07-2014. Dzień odpustu. Procesja na zakończenie Mszy św. dziękczynnej za 400 lat istnienia naszej parafii.
16/16. Prawno, 14-09-2014. Wizytacja kanoniczna. Ks. bp Mieczysław Cisło i ks. Wiesław Podlodowski. Powitanie przed kościołem.
15/16. Prawno, 14-09-2014. Wizytacja kanoniczna. Powitanie ks. biskupa przez parafian. Obok biskupa stoi ks. Piotr Petryk – dziekan dekanatu opolskiego.
14/16. Prawno, 14-09-2014. Wizytacja kanoniczna. Modlitwa w kościele.
13/16. Prawno, 14-09-2014. Wizytacja kanoniczna. Ks. biskupa witają dzieci: Wiktoria, Ola i Dominika.
12/16. Prawno, 14-09-2014. Wizytacja kanoniczna. Ks. biskupa witają dzieci i ministranci.
11/16. Prawno, 14-09-2014. Wizytacja kanoniczna. Powitanie ks. biskupa przez młodzież.
10/16. Prawno, 14-09-2014. Wizytacja kanoniczna. Powitanie ks. biskupa przez dorosłych.
9/16. Prawno, 14-09-2014. Wizytacja kanoniczna. Ks. bp Mieczysław Cisło i ks. Piotr Petryk. Obok ministranci: Mateusz i Michał.
8/16. Prawno, 14-09-2014. Wizytacja kanoniczna. Ks. bp Mieczysław Cisło.
7/16. Prawno, 14-09-2014. Wizytacja kanoniczna. Msza św. o godz. 9.00 – dary ołtarza.
6/16. Prawno, 14-09-2014. Wizytacja kanoniczna. Parafianie z ks. biskupem przed kościołem.
5/16. Prawno, 14-09-2014. Wizytacja kanoniczna, bierzmowanie. Ks. bp Mieczysław Cisło. Podziękowania dla parafii.
4/16. Prawno, 14-09-2014. Wizytacja kanoniczna. Kapłani z naszego dekanatu.
3/16. Prawno, 14-09-2014. Wizytacja kanoniczna. Przy grobie ks. Franciszka Dyki. Modlitwa za zmarłych.
2/16. Prawno, 14-09-2014. Wizytacja kanoniczna. Ks. bp Mieczysław Cisło wraz z parafianami na cmentarzu parafialnym.
1/16. Chruślanki Mazanowskie, 14-09-2014. Wizytacja kanoniczna. Ks. bp Mieczysław Cisło podczas wizyty u państwa Kleofasa i Czesławy Kozińskich (na zdjęciu).

 

16/16. Prawno, 14-09-2014. Bierzmowanie. Ks. bp Mieczysław Cisło i młodzież, która otrzymała sakrament bierzmowania. Z prawej strony ks. Piotr Petryk – dziekan dekanatu opolskiego.

 

15/16. Prawno, 14-09-2014. Bierzmowanie. Młodzież wita ks. biskupa Mieczysława Cisło.
14/16. Prawno, 14-09-2014. Bierzmowanie. Powitanie ks. biskupa przez rodziców.
13/16. Prawno, 14-09-2014. Bierzmowanie. Ks. bp Mieczysław Cisło wygłasza homilię.
12/16. Prawno, 14-09-2014. Bierzmowanie. Młodzież przyjmująca sakrament bierzmowania.
11/16. Prawno, 14-09-2014. Bierzmowanie. Młodzież przyjmująca sakrament bierzmowania.
10/16. Prawno, 14-09-2014. Bierzmowanie. Młodzież przyjmująca sakrament bierzmowania.
9/16. Prawno, 14-09-2014. Bierzmowanie. Modlitwa nad młodzieżą.
8/16. Prawno, 14-09-2014. Bierzmowanie. „N. przyjmij znamię Daru Ducha Świętego.” Amen.
7/16. Prawno, 14-09-2014. Bierzmowanie. Młodzież przyjmująca sakrament bierzmowania.
6/16. Prawno, 14-09-2014. Bierzmowanie. Młodzież przyjmująca sakrament bierzmowania.
5/16. Prawno, 14-09-2014. Bierzmowanie. Młodzież składa dary ołtarza.
4/16. Prawno, 14-09-2014. Bierzmowanie. Podziękowanie za udzielenie sakramentu bierzmowania - młodzież.
3/16. Prawno, 14-09-2014. Bierzmowanie. Podziękowanie za udzielenie sakramentu bierzmowania - rodzice.
2/16. Prawno, 14-09-2014. Bierzmowanie. Zakończenie Mszy św. Ks. bp Mieczysław Cisło i ks. Piotr Petryk.
1/16. Prawno, 14-09-2014. Bierzmowanie. Ks. bp Mieczysław Cisło w dialogu z młodzieżą.

 

16/16. 400 lat parafii Prawno. Przed kościołem. Dziękujemy Ci, Maryjo i Tobie św. Anno za opiekę nad nami.

 

15/16. Prawno, 24-01-2014. Kościół parafialny w zimowej scenerii.
14/16. Prawno, 16-02-2014. Kościół od strony rzeki Wyżnicy. W tym roku to był już ostatni śnieg.
13/16. Chełm, 12-04-2014. Pogrzeb ks. Jana Pokrywki. Ostatnie pożegnanie.
12/16. Prawno, 19-04-2014. Wielki Piątek. Warta przy Grobie Pańskim.
11/16. Prawno, 21-04-2014. Poniedziałek Wielkanocny. Chór parafialny.
10/16. Prawno, 29-04-2014. Przyszła wiosna. Widok na kościół od strony Pocześla.
9/16. Prawno, 29-04-2014. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za ten piękny świat!
8/16. Prawno, 30-04-2014. Wiosna. Cmentarz parafialny.
7/16. Prawno, 30-04-2014. Kościół parafialny w wiosennym, popołudniowym słońcu.
6/16. Prawno, 15-05-2014. Prace nad wymianą wszystkich drzwi w kościele (bez głównych).
5/16. Pocześle, 21-05-2014. Poświęcenie pól.
4/16. Prawno, 09-06-2014. Spotkanie parafian (chór i Rada Duszpasterska).
3/16. Prawno, 01-08-2014. Prace nad położeniem nowych schodów przy obu zakrystiach.
2/16. Prawno, 18-09-2014. W porannym słońcu.
1/16. Prawno, 01-11-2014. Cmentarz parafialny w nocy Wszystkich Świętych.