Parafia Rzymskokatolicka św. Anny w Prawnie

Prawno 23, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel. 81-828-65-05

 

Kancelaria parafialna czynna jest codziennie w dni powszednie (oprócz sobót) po Mszy św. wieczorowej.

 

– październik – marzec: godz. 17.30 – 18.30

– kwiecień – wrzesień: godz. 18.30 – 19.30

 

W wyjątkowych sytuacjach sprawy kancelaryjne można również załatwiać w innym czasie. Jednak ze względu na obowiązki duszpasterskie, administracyjne, katechetyczne, gospodarcze i inne, można nie zastać księdza w kancelarii. Dlatego należy wcześniej po Mszy św. lub telefonicznie (najlepiej w czasie urzędowania kancelarii) umówić się na konkretny czas.

Świadectwo chrztu, bierzmowania, ślubu, zgonu, zaświadczenia (np. dla rodziców chrzestnych) i inne dokumenty parafialne. Potrzebę takich dokumentów można wcześniej zgłosić po każdej Mszy św. lub telefonicznie (najlepiej w czasie urzędowania kancelarii). Zostaną one przygotowane i w umówionym czasie i miejscu będzie można je odebrać.

Sprawy nagłe (np. wezwanie do chorego, zamówienie Mszy św. w intencji osoby ciężko chorej, udającej się na operację, ustalenie daty pogrzebu) można załatwiać poza godzinami działalności kancelarii.

Kancelaria jest nieczynna we wszystkie uroczystości kościelne (np. w Boże Ciało) i w święta zniesione przez władze państwowe (np. 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP).

 

­

Kancelaria parafialna jest jednym z głównych miejsc wykonywania urzędu pasterskiego Kościoła. Staje się jakby przedłużeniem i konkretyzacją tego, co dzieje się w kościele i posłudze duszpasterskiej.

Kancelaria parafialna jest swego rodzaju biurem, gdzie jest przechowywana dokumentacja parafii, jako najmniejszej cząstki Kościoła Rzymskokatolickiego. W kancelarii prowadzony jest rejestr parafian, z uwzględnieniem głównych etapów ich życia (urodziny, chrzest, ślub, pogrzeb). W kancelarii prowadzona jest cała dokumentacja parafii, jako osoby prawnej i administracyjnej jednostki kościelnej. Odnotowywana jest działalność dotycząca duszpasterstwa oraz potrzeby gospodarcze samej parafii: jej koszty funkcjonowania, przychody i wydatki oraz wszelkiego rodzaju inwestycje.

W kancelarii parafialnej załatwiane są następujące sprawy: realizowane są formalności przed chrztem św., bierzmowaniem, ślubem (zapowiedzi przedślubne), pogrzebem, wydawanie metryk (świadectwa: chrztu św. bierzmowania, ślubu, zgonu), ewidencja cmentarza i grobów, zamawianie intencji Mszy św., zgłaszanie osób chorych do posługi sakramentalnej, porady duszpasterskie.

Zarząd Cmentarza Parafialnego w Prawnie mieści się także w kancelarii parafialnej. Tu są przydzielane miejsca na nowe groby. Tu są zgłaszane wszelkie prace prowadzone na cmentarzu. Odnotowywane są też koszty związane z funkcjonowaniem cmentarza, prace i inwestycje tam prowadzone. Od listopada 2010 roku prowadzona jest ewidencja grobów i spoczywających w nich zmarłych.

 

Od września 2004 roku kancelaria prowadzona jest oprócz tradycyjnej formy również w formie elektronicznej. Używany jest do tego program komputerowy „Parafia Ewid” firmy Ecclesia Software z Rzeszowa.