1/30 | 04-05-2008. Dzwonnica i kościół.
2/30 | 23-01-2007. Zawieszanie nowych dzwonów.
3/30 | 23-01-2007. Nowe dzwony: św. Anny (mniejszy) i Jana Pawła II (większy)
4/30 | 23-01-2007. Przygotowywanie dzwonnicy. Z lewej uszkodzony żeliwny dzwon z 1956 roku.
5/30 | 23-01-2007. Stary żeliwny dzwon został ufundowany przez parafię Prawno w 1956 roku z incjatywy ks. Wiktora Pomarańskiego.
6/30 | 23-01-2007. Zawieszanie nowych dzwonów.
7/30 | 23-01-2007. Zawieszanie nowych dzwonów. Na pierwszym planie ks. kan. Jerzy Jabłoński - fundator dzwonów.
8/30 | 23-01-2007. Zawieszanie dzwonu Jana Pawła II-go.
9/30 | 23-01-2007. Stary żeliwny dzwon z 1956 roku. Ze względu na pęknięcie w górnej części, musiał być zdjęty z dzwonnicy.
10/30 | 23-01-2007, godz.16:01. Po raz pierwszy zadzwonił dzwon im. Jana Pawła II-go.
11/30 | 23-01-2007. Ks. kan. Jerzy Jabłoński - fundator dzwonów.
12/30 | 25-01-2007. Zima. Dzwonnica z nowymi dzwonami.
13/30 | 9-03-2007. Prace nad dzwonami są dalej kontynuowane. Zostaje zawieszony trzeci dzwon.
14/30 | 09-03-2007. Trzeci średni dzwon na pamiątkę dawnego wezwania parafii otrzymał nazwę Wniebowzięcia MNP.
15/30 | 09-03-2007. Prace nad zawieszeniem trzeciego dzwonu.
16/30 | 09-03-2007. Prace nad zawieszeniem trzeciego dzwonu.
17/30 | 09-03-2007. Prace nad zawieszeniem trzeciego dzwonu.
18/30 | 09-03-2007; godz. 15:56. Po raz pierwszy odezwał się dzwon Wniebozięcia NMP.
19/30 | 09-03-2007. Prace nad zawieszeniem trzeciego dzwonu.
20/30 | 27-03-2007. Początek prac nad komputerowym sterowaniem dzwonów.
21/30 | 27-03-2007. Prace nad komputerowym sterowaniem dzwonów.
22/30 | 27-03-2007. Prace nad komputerowym sterowaniem dzwonów.
23/30 | 26-04-2008. Poświęcenie dzwonów. Przemawia ks. proboszcz Wiesław Podlodowski.
24/30 | 26-04-2008. Poświęcenia dzwonów dokonał ks. bp Artur Miziński na koniec uroczystości bierzmowania.
25/30 | 26-04-2008. Ks. bp Artur Miziński święci dzwony; św Anny, Jana Pawła II i Wniebowziecia NMP.
26/30 | 04-05-2008. Widok dzwonnicy od strony rzeki.
27/30 | 30-07-2009. Stary dzwon (na pierwszym planie) został odnowiony i znalazł swoje miejsce przy kościele.
28/30 | 30-07-2009. Odnowiona dzwonnica.
29/30 | 10-08-2009. Odnowiony dzwon św. Stanisława bp z 1956 roku na nowej dzwonnicy.
30/30 | 16-02-2010. Dzwonnica zimą.

 

Dzwonnica

 

Czas powstania dzwonnicy nie jest mi znany. Jednak na pewno została wybudowana przed rokiem 1890, ponieważ nasza dzwonnica jest na fotografii kościoła z 1890 r. (Monografia ilustrowana kościołów w Królestwie Polskim. Warszawa 1890, s. 93).

Dzwonnica ta jest niemym świadkiem wielu wydarzeń, które rozegrały się w tym niezwykłym miejscu naszej parafii. Na swej północnej stronie ma na sobie liczne zabetonowane okaleczenia. Te ślady są pamiątką z czasów II wojny światowej. Niedaleko dzwonnicy była kuchnia wojsk sowieckich. Podczas niemieckich ostrzałów jeden z pocisków artyleryjskich trafił prosto w kuchnię. Było wielu zabitych żołnierzy, a odłamki z pocisku okaleczyły dzwonnicę i ścianę kościoła.

W 2005 roku dzwonnica otrzymała nowy dach, a potem została nieco odnowiona.

 

Dzwony

 

Jesienią 2006 roku podczas rozmowy z ks. kan. Jerzym Jabłońskim otrzymałem propozycję ufundowania przez niego dodatkowego dzwonu do już istniejącego z 1956 r. Zgodę wyraziłem natychmiast i jeszcze tego samego dnia umówiłem się na spotkanie z panem Januszem Felczyńskim z Przemyślna, dyrektorem Odlewni Dzwonów w celu dobrania tonu dla nowego dzwonu i omówienia spraw technicznych. W obecności ks. kan. Jerzego pan Felczyński orzekł, że wiszący dzwon jest uszkodzony i musi być zdjęty. Efekt naszego spotkania i rozmów był taki, że ks. kanonik Jabłoński postanowił ufundować dwa dzwony, a po ich zawieszeniu w dniu 23 stycznia 2007 roku ufundował trzeci dzwon - Wniebowzięcia NMP, który został zawieszony 9 marca. Nieco później, tj. 27 marca zostało podłączone komputerowe sterowanie dzwonów.

W sobotę 26 kwietnia 2008 roku na zakończenie uroczystości Bierzmowania ks. bp Artur Miziński w obecności kapłanów i parafian poświęcił nowe dzwony.

Ks. kan. Jerzemu Jabłońskiemu będziemy zawsze wdzięczni za ten niezwykły, niespodziewany ale jakże piękny i radosny dar dla swojej i naszej parafii.

 

Napisy na nowych dzwonach parafialnych:

 

Dzwon duży

nazwa dzwonu: JAN PAWEŁ II

tekst: WDZIĘCZNA BOGU PARAFIA PRAWNO.

W ROKU 2007 ZA PONTYFIKATU BENEDYKTA XVI. PASTERZEM DIECEZJI BYŁ ABP JÓZEF ŻYCIŃSKI, PROBOSZCZEM KS. WIESŁAW PODLODOWSKI. FUNDATOR - KS. KAN. JERZY JABŁOŃSKI.

Ten największy dzwon jest poświęcony naszemu rodakowi – papieżowi Janowi Pawłowi II. Dzwon ten jest również złożonym przez prafię wotum wdzięczności Panu Bogu za dar tak wielkiego papieża, którego Bóg powołał z naszej ojczystej ziemi, której na imię Polska. Dzwon dzwoni w niedzielę i we wszystkie uroczystości i święta.

 

Dzwon średni

nazwa dzwonu: WNIEBOWZIĘCIE NMP

tekst: DZIĘKUJĄC ZA WSZYSTKO, MATCE BOŻEJ TEN DZWON POŚWIĘCAMY. WDZIĘCZNA PARAFIA PRAWNO Z KS. PROB. WIESŁAWEM PODLODOWSKIM I KS. KAN. JERZYM JABŁOŃSKIM, FUNDATOREM DZWONU. 2007 R.

Ten dzwon poświęcony jest Matce Najświętszej Wniebowziętej. Nazwa dzwonu przypomina nam również o dawnym wezwaniu parafii - Wniebowzięcia NMP. Ten tytuł parafii widnieje w księgach metrykalnych do 1953 roku. Nie jest mi znana przyczyna zmiany tytułu parafii na św. Annę. Dzwon dzwoni w dni powszednie na Anioł Pański i swym dźwiękiem wzywa wiernych na wszystkie Msze św.

 

Dzwon mały

nazwa dzwonu: ŚW. ANNA

tekst: ŚW. ANNO PATRONKO PARAFII PRAWNO, MÓDL SIĘ ZA NAMI. 2007 R.

FUND. KS. KAN. JERZY JABŁOŃSKI.

Ten dzwon poświęcony jest patronce naszej parafii św. Annie. Dzwoni codziennie w dni powszednie o godz. 7.00 i na wszystkie Msze św.

Wszystkie dzwony razem dzwonią w niedzielę, uroczystości i święta oraz podczas pogrzebów.

 

Dzwon stary (żeliwny)

nazwa dzwonu: ŚW. STANISŁAW BP

tekst: UFUNDOWANO OFIAR PARAFIAN Z PRAWNA ZA KS. PROB. W. POMARAŃSKIEGO

ŚW. STANISŁAWIE BISKUPIE BŁOGOSŁAW NASZEJ PARAFII.

PANU BOGU NA CHWAŁĘ

AD 1956

Podczas II wojny światowej Niemcy ukradli 2 duże dzwony parafialne zawieszone na obecnej dzwonnicy. Parafia nie posiadała dzwonów. Była jedynie sygnaturka na wieży kościelnej. Ks. Wiktor Pomarański wraz z parafianami postanowił zakupić nowy dzwon i zawiesić go na dzwonnicy. Przeprowadzono zbiórkę wśród parafian i za zebrane pieniądze w 1956 roku został odlany i zakupiony żeliwny dzwon. Na uroczystość poświęcenia dzwonu z każdej miejscowości należącej do parafii oraz z sąsiednich parafii byli wybrani chrzestni dzwonu. Ze Stasina chrzestnymi byli Antoni Fudala i Henryka Wdowiak (z d. Roskosz). Podczas poświeceniu dzwonu ks. Pomarański wybrał najstarszego parafianina, który po raz pierwszy zadzwonił nowym dzwonem. Państwo Antoni i Leokadia Fudala ze Stasina wspominają ten dzień: „Było to dla parafii niezwykłe wydarzenie. Uroczystość poświecenia dzwonu zgromadziła dużą część parafii. Gdy zadzwonił dzwon ludzie cieszyli się, a nawet niektórzy płakali.” Niestety z czasem dzwon uległ uszkodzeniu. W górnej części nastąpiło pęknięcie. Widać było, że dzwon był remontowany. Panowie z firmy Odlewni Dzwonów im. Felczyńskich z Przemyśla orzekli, że dzwon trzeba natychmiast zdjąć, ponieważ stanowi zagrożenie. Może w każdej chwili spaść, a jego remont polega na odlaniu nowego dzwonu. Dzwon został zdjęty, a ponieważ jest pamiątką dla naszej parafii zadecydowałem, że musi zostać przy kościele w specjalnie przygotowanej dla niego dzwonnicy.

 

Sygnaturka

nazwa dzwonu: MARIA

tekst: AW 1881

Ten bardzo mały dzwon jest sygnaturką odnalezioną na strychu kościoła podczas zmiany dachu w 2005 roku. Pochodzenie sygnaturki jest nie znane. Wydaje mi się jednak, że pochodzi ze starego kościoła. Być może, że ta sygnaturka została ufundowana i zawieszona na wieży kościoła w 1881 r. (co wskazuje data na dzwonie), gdy proboszczem parafii był ks. Kazimierz Dmowski. 17 czerwca 1962 roku w niedzielę Trójcy Przenajświętszej, na skutek uderzenia pioruna nasz kościół zaczął się palić. Podczas pożaru wieża na kościele musiała runąć na ziemię w ten sposób, że ogień nie uszkodził tego małego dzwonu. Sygnaturka na starym kościele codziennie dzwoniła na Anioł Pański. Jej dźwięk wzywał też wiernych na Mszę św., a podczas przeistoczenia przypominał wszystkim o najważniejszym momencie Mszy św.

Sygnaturka na razie nie jest używana.

Ks. proboszcz