Intencje różańcowe na 2018 r.

  • Intencje papieskie
  • Intencje parafialne

Intencje papieskie

2018 - styczeń

Za ewangelizację: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

2018 - luty

Ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

2018 - marzec

Za ewangelizację: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

2018 - kwiecień

Ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę od-rzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

2018 - maj

Za ewangelizację: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

2018 - czerwiec

Ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

2018 - lipiec

Za ewangelizację: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

2018 - sierpień

Ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

2018 - wrzesień

Ogólna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

2018 - październik

Ogólna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

2018 - listopad

Ogólna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

2018 - grudzień

Za ewangelizację: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Intencje parafialne

2018 - na wszystkie miesiące:

Intencja 1. O nawrócenie dla grzeszników.

Intencja 2. W intencjach Matki Bożej.