1/10 | 14 lipca 2011. Prawno. Spotkanie Legionu Maryi z dekanatu opolskiego i parafii Chodel.

 

2/10 | 14 lipca 2011. Prawno. Spotkanie Legionu Maryi. Agapa.
3/10 | 14 lipca 2011. Prawno. Spotkanie Legionu Maryi. Agapa.
4/10 | 14 lipca 2011. Prawno. Spotkanie Legionu Maryi. Parafia Chodel.
5/10 | 14 lipca 2011. Prawno. Spotkanie Legionu Maryi. Parafia Poniatowa.
6/10 | 14 lipca 2011. Prawno. Spotkanie Legionu Maryi. Parafia Opole Lubelskie.
7/10 | 14 lipca 2011. Prawno. Spotkanie Legionu Maryi. Parafia Kluczkowice.
8/10 | 14 lipca 2011. Prawno. Spotkanie Legionu Maryi. Parafia Józefów nad Wisłą.
9/10 | 14 lipca 2011. Prawno. Spotkanie Legionu Maryi. Parafia Prawno i Rybitwy. Ks. Wiesław Podlodowski.
10/10 | 19 lutego 2006. Prawno, plebania. Spotkanie Legionu Maryi z naszej parafii.

 

1. Historia Legionu Maryi.

2. Legion Maryi w Polsce.

3. Reaktywowanie Legionu Maryi.

4. Legion Maryi w Archidiecezji Lubelskiej.

 

Legion Maryi (Legio Marie) jest to międzynarodowy rzymskokatolicki ruch apostolstwa świeckich, działający za zgodą hierarchii kościelnej, pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej. Już św. Klemens, współpracownik św. Pawła, proponował armię rzymską za model do naśladowania w Kościele. Legion Maryi jest uformowany właśnie jak armia. Jego wzorem jest armia starożytnego Rzymu, od którego wziął nazwę i podział organizacyjny. Legion Maryi musi posiadać tę sama sprawność, lecz podniesioną na poziom nadprzyrodzony. Pozostaje do dyspozycji biskupa i proboszcza w podejmowaniu każdej formy służby społeczeństwu oraz każdej pracy duszpasterskiej, które oni uważają za właściwą i pożyteczną dla dobra Kościoła. Legioniści nigdy nie podejmują jakichkolwiek działań w parafii bez zgody kapłana. Podstawy działalności Legionu określone są w Oficjalnym Podręczniku Legionu Maryi.

 

Historia Legionu Maryi

 

Powstał 7 września 1921 r., w przeddzień święta Narodzenia NMP, w Dublinie, w Irlandii, założony i prowadzony przez wiele dziesięcioleci przez Irlandczyka, Franka Duffa (7 VI 1889 - 7 XI 1980). Przez siedem pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat. Grupy legionu Maryi powstają: 1928 r. - w Szkocji, Londynie, Indiach; 1933 - w Nigerii i Zachodniej Afryce; 1936 we wschodniej Afryce, gdzie specjalnym wysłannikiem była Sługa Boża Edel Quinn; 1946 w Chinach; 1950 - w Korei i Ameryce Łacińskiej, gdzie specjalnym wysłannikiem był Sługa Boży Alfie Lambe. Dzisiaj jest obecny w 163 krajach na wszystkich kontynentach świata, a liczbę członków aktywnych szacuje się na około 3 mln osób, zaś członków pomocniczych na około 7 mln (2001 r.). Wszędzie utrzymuje ścisły kontakt z siedzibą w Dublinie. Pięciu papieży, od Piusa XI do obecnego Ojca Św. Jana Pawła II, udzieliło poparcia Legionowi Maryi swoim Apostolskim Błogosławieństwem. Pius XI w r. 1933; Pius XII w r. 1953; Jan XXIII w r. 1960; Paweł VI w r. 1965 oraz Jan Paweł II wielokrotnie.

W 1965 roku Frank Duff został zaproszony i uczestniczył jako specjalny obserwator świecki w pracach Soboru Watykańskiego II. Kardynał Leo Suenens nazwał Duffa "geniuszem apostolatu". Obecnie Legion na całym świecie trwa na modlitwie o beatyfikację sługi Bożego Franka Duffa.

1928 r. - w Szkocji, Londynie, Indiach; 1933 - w Nigerii i Zachodniej Afryce; 1936 we wschodniej Afryce, gdzie specjalnym wysłannikiem była Sługa Boża Edel Quinn; 1946 w Chinach; 1950 - w Korei i Ameryce Łacińskiej, gdzie specjalnym wysłannikiem był Sługa Boży Alfie Lambe. Dzisiaj jest obecny w 163 krajach na wszystkich kontynentach świata, a liczbę członków aktywnych szacuje się na około 3 mln osób, zaś członków pomocniczych na około 7 mln (2001 r.). Wszędzie utrzymuje ścisły kontakt z siedzibą w Dublinie. Pięciu papieży, od Piusa XI do obecnego Ojca Św. Jana Pawła II, udzieliło poparcia Legionowi Maryi swoim Apostolskim Błogosławieństwem. Pius XI w r.1933; Pius XII w r. 1953; Jan XXIII w r. 1960; Paweł VI w r. 1965, oraz Jan Paweł II wielokrotnie.

W 1965 roku Frank Duff został zaproszony i uczestniczył jako specjalny obserwator świecki w pracach Soboru Watykańskiego II. Kardynał Leo Suenens nazwał Duffa "geniuszem apostolatu". Obecnie Legion na całym świecie trwa na modlitwie o beatyfikację sługi Bożego Franka Duffa. (spis treści)

 

Legion Maryi w Polsce

 

Do Polski Legion Maryi przywiózł Anatol Kaszczuk, więzień obozu w Kozielsku, oficer artylerii, później lotnictwa, który po wyprowadzeniu polskich żołnierzy z Rosji przez gen. Andersa walczył w Polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Po zakończeniu wojny wstąpił do nowicjatu dominikanów w Cork w Irlandii, gdzie poprzez indywidualną lekturę zapoznał się z ideą Legionu Maryi. Odkrył nowe powołanie - działalność w Legionie Maryi. Opuścił nowicjat, aby szerzyć Legion w Polsce. Latem 1946 roku udał się do Dublina, gdzie poprzez osobisty kontakt z Frankiem Duffem, udział w pracach legionowych oraz dokładne szkolenie przygotowywał się do misji w Polsce. W tym roku, decyzją Concilium, został delegatem LM do Polski. Po powrocie do kraju, w 1948 r. założył pierwsze prezydium w Ostródzie, następne w Lublinie. Wówczas powstały dwa prezydia: męskie przy Katedrze Lubelskiej, którego kierownikiem duchowym był ks. Józef Frankowski oraz żeńskie - przy klasztorze OO. Kapucynów. Za pozwoleniem ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego, w 1949 roku powstało prezydium w Warszawie przy kościele p.w. św. Augustyna na Nalewkach. Niedługo potem, w 1950 r. Legion Maryi, jak wszystkie stowarzyszenia katolickie, musiał zawiesić swoją działalność ze względu na represje władz. (spis treści)

 

Reaktywowanie Legionu Maryi

 

Dopiero na początku lat 80-tych Legion Maryi mógł wrócić do Polski. Jeszcze przed powstaniem pierwszych struktur Legionu kilkakrotnie przyjeżdżał do Polski ks. Sean Moriarty z Irlandii, który szerzył ideę Stowarzyszenia w naszym kraju, zwłaszcza wśród kapłanów. Od 1975 roku przyjeżdżali również, w ramach Peregrinatio pro Christo (Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław, Opole, Racibórz, Warszawa) legioniści z Austrii, Irlandii i Anglii; zwerbowali wielu członków pomocniczych.

Na południu Polski grupy LM były zakładane przez przedstawicieli Senatu Legionu z Wiednia, głównie przez Annę Coreth. Próby rozpoczęto już w 1958 r., jednak dopiero w 1979 roku przy poparciu ks. bpa Herberta Bednorza i proboszcza ks. Damiana Zimonia (obecnego Metropolity Katowickiego) powstało pierwsze prezydium przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Powoli zaczęły powstawać wspólnoty LM w sąsiednich diecezjach. Pierwsza Kuria LM w Katowicach powstała 31 VIII 1984 roku.

W 1983 r. przedstawiciele LM z Irlandii przybyli do Warszawy, nawiązując współpracę z kościołem parafialnym dzielnicy Solec i tam założyli I Prezydium LM, które było początkiem Legionu na terenie stolicy. (spis treści)

 

Legion Maryi w Archidiecezji Lubelskiej

 

Na przełomie maja i czerwca 1986 r. powstało pierwsze prezydium w Lublinie przy Katedrze Lubelskiej. Opiekunem duchowym został ks. kanonik Ryszard Wieczorek. 13 września tego roku powstało drugie Prezydium w kościele św. Wojciecha. Legioniści regularnie odbywali cotygodniowe spotkania, studiując systematycznie podręcznik. Brali udział w całonocnych czuwaniach podczas pielgrzymek Ojca świętego, roznosili opłatki wigilijne na terenie swoich parafii i w szczególny sposób angażowali się do prac związanych ze zbliżającą się koronacją Cudownego Obrazu Maryi (1988). W roku 1987 działa już grupa patrycjuszy skupiająca legionistów z terenu całego Lublina. Zebrania odbywają się w Domu Rekolekcyjnym na Podwalu pod doskonałym przewodnictwem ks. Zdzisława Ciżmińskiego.

Delegatem Konsylium do spraw LM w Polsce w latach 1987-1990 została Clair (Klara) Connoly, która założyła liczne grupy i ośrodki dzieła w archidiecezjach warszawskiej, lubelskiej oraz pojedyncze grupy i ośrodki dzieła w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W lutym 1988 r. przyjechała do Lublina. Czuwała nad całokształtem rozwoju Legionu. 2 kwietnia 1989 r. odbyło się pierwsze ACIES w Katedrze Lubelskiej. Uroczystą Eucharystię celebrował wówczas ks. biskup Bolesław Pylak wraz z opiekunami duchowymi istniejących już Prezydiów.

Z inicjatywy Klary Connoly powołana została 19.09.1989 r. pierwsza Kuria LM w Lublinie. Opiekunem duchowym został ks. Zdzisław Ciżmiński. Legion liczył wówczas 13 Prezydiów, tj. około 100 członków czynnych, którzy podjęli trud rozkrzewiania tego mało znanego jeszcze wtedy ruchu świeckiego. Spotykali się w Prezydiach każdego tygodnia, zaś w Kurii raz w miesiącu. Na swoich zebraniach wspólnie umacniali się modlitwą, wymieniali doświadczenia związane pracą w Legionie i niesieniem pomocy duchowej bliźnim.

Po kilku miesiącach pracy Pierwszej Kurii jej kierownik duchowy został powołany na placówkę do Zamościa, a na prośbę legionistów Jego Ekscelencja ks. Biskup Bolesław Pylak mianował nowego opiekuna ks. Stanisława Zająca, który wcześniej pracował już z grupą legionistów w Lubartowie. Ksiądz Stanisław ożywił ruch, nastąpił znaczny wzrost liczebny. Nie szczędząc własnych sił i czasu dla legionu prowadził rekolekcje, dni skupienia, niedziele informacyjne o LM na terenie całej Archidiecezji Lubelskiej, uczestniczył w spotkaniach Komicjum, podległych Kurii.

W maju 1991 r. ze względu na zwiększającą się liczbę Prezydiów powstały 3 Kurie w Lublinie (w par. Najświętszego Serca Jezusowego, przy Katedrze, w par. MB Królowej Polski na Tatarach) oraz w Lubartowie i Zamościu. Działające w tym okresie 63 Prezydia skupiały 644 członków czynnych i około 1000 członków wspierających.

Dynamiczny rozwój LM w naszym regionie spowodował, że 17.10.1993 r. Konsylium w Dublinie zatwierdziło I Kurię w par. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie jako Komicjum. Do Komicjum w tym okresie należało już 9 Kurii, tj. 94 Prezydia, a liczba legionistów sięgała trzech tysięcy.

Dużą wagę LM w Polsce przykłada do publikacji materiałów legionowych. Od września 1991 r. wydawany jest biuletyn informacyjny Legio Mariae, od 2001 r. z wkładkami diecezjalnymi.

Polscy legioniści od 1991 r. aktywnie włączają się w dzieło Peregrinatio pro Christo (PPC) - wakacyjny apostolat grupy legionistów poza granicami własnego kraju, organizowany przez Senat LM w Wiedniu. W roku 2001 po raz pierwszy LM w Polsce (Kuria w Chorzowie) zorganizował samodzielnie PPC do Ostrawy w Czechach. W lipcu 2004 r. z Archidiecezji Lubelskiej w PPC brało udział 8 legionistów, w tym 1 osoba z naszej parafii MB Fatimskiej.

8 grudnia 1994 r. w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie powstało jako pierwsze w Polsce kleryckie prezydium dla przygotowania przyszłych kierowników duchowych.

W wyniku rozwoju Kurii zamojskiej wiosną 1994 r. powstało Komicjum, skupiające w 3 Kuriach 1400 legionistów.

8 grudnia 1996 r. została przeprowadzona akcja informacyjna o LM dla seminarzystów Kościoła Zamojskiego, mieszczącego się w Lublinie. Prezydium to należy do Komicjum zamojsko-lubaczowskiego.

W dniu 16 września 1995 r. Legion zorganizował po raz pierwszy ogólnopolską pielgrzymkę na Jasną Górę. Stało się coroczną tradycją pielgrzymowanie legionistów, ich rodzin i sympatyków do tronu Królowej Polski w drugą sobotę września.

W 1997 r. w związku z przyjęciem nominacji na proboszcza w Łęcznej przez ks. Stanisława Zająca, nowym opiekunem duchowym Komicjum został ks. Józef Sarzyński.

Konferencja Episkopatu Polski, podczas 302 Zebrania Plenarnego, obradującego 25-26 listopada 1999 r. w Częstochowie wybrała na Opiekuna Legionu Maryi w Polsce ks. bp. Romana Marcinkowskiego (biskupa pomocniczego z diecezji płockiej). Jednocześnie na Kierownika Duchowego LM w Polsce powołała ks. dr Janusza Węgrzeckiego z Warszawy.

Decyzją Konsylium w Dublinie Komicjum z dn. 17 III 2002 r. Komicjum MB Gietrzwałdzkiej w Lublinie zostało podniesione do rangi Regii. Obejmuje 4 Komicja (w Lublinie, Katowicach, Jastrzębiu i Zamościu), 12 Kurii i 8 Prezydiów.

Według danych z września 2004 r. łącznie w 11 Kuriach należących do Komicjum w Lublinie jest 123 Prezydiów dorosłych, w tym jedno kleryckie, oraz 1 młodzieżowe i 1 dziecięce. Skupiają one 1370 członków czynnych oraz 1943 wspierających. Oprócz Komicjum w 13 Kuriach należących do Regii jest 124 Prezydia dorosłe, w tym 2 młodzieżowe. Skupiają one 1.312 członków czynnych oraz 2.100 członków wspierających. Tak więc w Archidiecezji Lubelskiej jest aktualnie 247 Prezydiów, w tym 1 kleryckie, 3 młodzieżowe i 1 dziecięce. Skupiają 2682 członków czynnych oraz 4043 wspierających. (spis treści)

 

Duszpasterska działalność Legionu Maryi

 

Działalność Legionu Maryi w Polsce, zgodnie z jego charyzmatem nastawiona jest na pracę ewangelizacyjną w parafii: odwiedzanie mieszkańców "od drzwi do drzwi", apostolat uliczny (w tym apostolat Cudownego Medalika) oraz podejmowanie przez każde prezydium troski o rozwój LM w sąsiedniej parafii czy diecezji. Do cennych inicjatyw należy zaliczyć: odwiedzanie więźniów, bezdomnych, wychowanków domów opiekuńczych, chorych w szpitalach (w tym i psychiatrycznych, zakaźnych), ludzi obojętnych i uzależnionych, opiekę nad pensjonariuszami Domów Opieki Społecznej i hospicjów, przygotowanie dorosłych do sakramentów, zaniedbanych dzieci do Komunii św. i bierzmowania, prowadzenie czuwań modlitewnych, katechizacja osób żyjących w związkach nie sakramentalnych, kolportaż prasy religijnej, opieka nad kaplicami, krzyżami, zakładanie róż różańcowych. (spis treści)

 

Wypowiedzi papieży na temat Legionu Maryi

 

Papież Pius XI. Papież Pius XI do Legionu Maryi 16-09-1933 r.: "Udzielamy specjalnego błogosławieństwa wspaniałemu i świętemu dziełu - Legionowi Maryi. Nazwa tego dzieła mówi sama za siebie. Obraz Maryi Niepokalanej na jego sztandarach, świadczy o wzniosłych i świętych rzeczach. Błogosławiona Dziewica jest Matka Zbawiciela a także nas wszystkich matka. Ona współdziała w dziele naszego zbawienia, gdyż stała się matka nasza pod Krzyżem. Modlę się za was, abyście z jeszcze większą gorliwością spełniali apostolat modlitwy i czynu, który przedsięwzięliście. Gdy tak będziecie postępowali, Bóg uczyni was współpracownikami dzieła zbawienia. Ta droga najlepiej okażecie Zbawicielowi swoja wdzięczność."

 

Papież Pius XII. Papież Pius XII do Legionu Maryi: "Wyrażam słowa podziękowania i uznania dla legionistów Maryi ale tez upominam, aby byli jeszcze bardziej gorliwi i współpracowali z boskim posłannictwem Kościoła. Wypraszam wstawiennictwo Maryi dla wszystkich legionistów na całym świecie, dla duchowych kierowników i wszystkich tak czynnych jak i pomocniczych legionistów śle apostolskie błogosławieństwo."

 

Jan XXIII. Jan XXIII do Legionu Maryi na całym świecie: "Kierujemy nasze ojcowskie uczucia dla coraz bardziej obfitującego w owoce drogocennego dzieła, udzielamy z całego serca specjalnego błogosławieństwa apostolskiego."

 

Papież Paweł VI. "Posyłam Legionowi Maryi swe orędzie pochwały i zachęty oraz swa głęboką wdzięczność. Upominam abyście w dalszym ciągu tak samo miłowali Kościół i trwali w ścisłej łączności z biskupami w pracy apostolskiej i pielęgnowali ducha aktywnej współpracy z innymi stowarzyszeniami katolickimi. Powierzając liczne szeregi waszych członków matczynej opiece naszej Najświętszej Pani, udzielam każdemu legioniście z osobna, waszym kierownikom duchowym i waszej pracy, swojego specjalnego ojcowskiego apostolskiego błogosławieństwa."

 

Jan Paweł II. Watykan, 1996 r. Jan Paweł II  do Legionu Maryi Ruchu Apostolstwa Świeckich: "Z serca błogosławię jego członkom na drodze służby Kościołowi i własnego uświęcenia." (spis treści)

 

Legion Maryi w naszej parafii

Legion Maryi powstał w naszej parafii w 2005 roku.

Więcej informacji zostanie zamieszczonych przez naszych legionistów w późniejszym czasie.