1/3 | Miłoszówka 1985. W tym miejscu wśród drzew znajduje się cmentarz ewangelicki z przełomu XIX i XX wieku.
2/3 | 07-05-2012. Widok na cmentarz ewangelicki (wśród drzew) od strony Pielgrzymki. Po grobach nie ma żadnego śladu.
3/3 | 2010. Cmentarz w Prawnie. W środku nagrobek (ciemny krzyż) z napisem „Irma Comes, geboren 7 febr.1883 | gest. 7 jul.1883“
 

Cmentarz w Miłoszówce

 

Od 1851 roku do ok. 1914 roku Miłoszówkę zamieszkiwała głownie ludność wyznania ewangelicko-augsburskiego, która należała do parafii lubelskiej wchodzącej w skład superintendentury warszawskiej. Była tam również ludność niemiecka wyznania katolickiego zamieszkująca wieś już w drugiej połowie XIX w. Należała do parafii Prawno. Świadczy o tym między innymi zachowany na naszym cmentarzu nagrobek dziecka z odlanym metalowym krzyżem i napisem: „Irma Comes, geboren 7 febr.1883 | gest. 7 jul. 1883“, co znaczy: „Irma Comes, urodzona 7 lutego 1883 | zmarła 6 lipca 1883“.

Koloniści zostali sprowadzeni przez właściciela dóbr Mazanów Franciszka Żarskiego w 1851 roku. W następnym roku otrzymali ziemię w wieczystą dzierżawę. W 1864 roku na podstawie aktu uwłaszczeniowego grunta Miłoszówki przechodzą na własność osadników.

Trudno ustalić dokładnie, z jakich terenów przybyli koloniści. Fakt, że wymieniony jeden z nich podpisujący umowę o dzierżawę Michał Kuff pochodził z Krężnicy Okrągłej koło Bełżyc może sugerować, że koloniści przesiedlili się z innych kolonii ówczesnego województwa lubelskiego.

W 1877 r. było w Miłoszówce 179 mieszkańców, w tym 91 mężczyzn i 88 kobiet. W śród nich byli również Polacy.

We wsi, zapewne po środku (tu gdzie była dawna świetlica) znajdował się ewangelicki dom modlitwy. Dom ten pełnił także funkcję szkoły (rozebrany przed 1914 r.).

We wsi nie było pastora. Zapewne zastępował go kantor wybierany spośród inteligentniejszych kolonistów. Odprawiał on w niedziele i święta nabożeństwa, chrzcił i dawał śluby oraz grzebał zmarłych. Był też jednocześnie nauczycielem.

Cmentarz grzebalny znajdował się ok. 150 m. od wsi przy drodze prowadzącej na Pielgrzymkę. Do chwili obecnej pozostało tylko miejsce porośnięte drzewami. Nie ma tam nagrobków i najstarsi mieszkańcy nie pamiętają żeby dawniej istniały (informacja z 1984 roku). Zapewne były tam tylko groby ziemne, które z upływem czasu całkowicie zatarły się.

Począwszy od ok. 1874-5 roku koloniści sprzedają gospodarstwa i wyjeżdżają na Chełmszczyznę i Wołyń. W pierwszych latach XX wieku w Miłoszówce było 30 domów i mieszkało 288 osób. W tej liczbie było 193 osób wyznania katolickiego i 95 ewangelicko-augsburskiego.

Koloniści opuścili całkowicie wieś przed pierwszą wojną światową. Swoje gospodarstwa sprzedawali chłopom przyjeżdżającym tu (niekiedy z całymi rodzinami) z Galicji - z pobliskich gmin: Tarnobrzeg, Nisko, Kolbuszowa.

Na cmentarzu ewangelickim w Miłoszówce może być pochowanych ok. 60 zmarłych.

 

Zobacz miejscowość Miłoszówka...