• 1. Kalendarz

Kalendarz parafialny na stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie.

W 2017 roku przeżywaliśmy 100. rocznicę objawień fatimskich. Rozważając w kontekście orędzi fatimskich historię wydarzeń, które dokonały się na świecie w ostatnich stu latach, trzeba stwierdzić, że w naszych czasach pokój oraz dobra przyszłość świata i los biednych grzeszników zależą tylko od tych ludzi, którzy pełnią wolę Bożą objawioną przez Maryję w Fatimie.

Dołączmy i my do Matki Bożej i w posłuszeństwie Jej orędziom, z różańcem w ręku, przemieniajmy świat na lepszy i zdobywajmy niebo dla siebie, i wypraszajmy nawrócenie dla biednych grzeszników, aby po śmierci nie trafili do miejsca wiecznego potępienia, o którego istnieniu przypomniała nam Matka Boża 13 lipca 1917 roku.

Zamieszczone w kalendarzu fotografie i obrazy pochodzą z naszej parafii. Niech każdego miesiąca przypominają nam o pięknie Bożego stworzenia i o miejscu, które wybrał dla nas Bóg i w którym zawsze na nas czeka. Prezentowane zaś obrazy fatimskie niech nasze myśli i serca przybliżają do Niepokalanego Serca Maryi.