9/9. Prawno, Niedziela Zmartwychwstania, 05-04-2015. Tabernakulum w naszym kościele.

 

8/9. Prawno, 29-03-2015. Niedziela Palmowa. Procesja z palmami.
7/9. Prawno, 29-03-2015. Niedziela Palmowa. Wierni z palmami przed kościołem parafialnym.
6/9. Stasin, 06-02-2015. Rodzina Wdowiaków. Załadunek jabłek dla Seminarium Duchownego w Lublinie.
5/9. Prawno, 16-01-2015. Montowanie drzwi w głównym wejściu kościoła (przed kratą).
4/9. Prawno, 18-01-2015. Kolędnicy w kościele parafialnym.
3/9. Prawno, 11-01-2015. Kościół parafialny – jasełka na Boże Narodzenie. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starych Boiskach.
2/9. Prawno, 11-01-2015. Spotkanie opłatkowe Rady Duszpasterskiej.
1/9. Boże Narodzenie 2014. Prawno. Dekoracja bożonarodzeniowa.
41/41 | Prawno, 03-05-2015. Biały Tydzień. Przed kościołem.
40/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Powitanie przed kościołem.
39/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Dzieci proszą swoich rodziców o błogosławieństwo.
38/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Błogosławieństwo rodziców.
37/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Początek Mszy św. sprawowanej w intencji dzieci pierwszokomunijnych.
36/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Śpiewa Klaudia Kucharczyk „Oto jest dzień”.
35/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Czyta Patryk Białkowski (wstęp do aktu pokuty).
34/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Czyta Julia Kułaga (I czytanie, V Niedziela Wielkanocna).
33/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Psalm – śpiewają Kacper i Mariusz Buława.
32/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Czyta Adam Rowka (II czytanie, V Niedziela Wielkanocna).
31/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Prośba rodziców.
30/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Pokropienie wiernych wodą święconą na pamiątkę Chrztu Świętego.
29/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Pokropienie wiernych wodą święconą na pamiątkę Chrztu Świętego.
28/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Modlitwa wiernych.
27/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Dary ołtarza.
26/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Dary ołtarza. Ks. Wiesław Podlodowski i Adrian Dudzik.

25/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św.
24/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św.
23/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św.
22/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św.
21/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św.
20/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Dziękczynienie (od lewej: Adam Rowka i Adrian Dudzik)
19/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Podziękowania (od lewej: Kacper Buława i Klaudia Kucharczyk)
18/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Po Mszy św. (ks. Wiesław Podlodowski)
17/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Po Mszy św. (ks. Wiesław Podlodowski)
16/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Po Mszy św. W głębi zdjęcia dyrektorka Szkoły w Józefowie nad Wisłą – Joanna Suchowolak (trzyma kwiaty)
15/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Po Mszy św.
14/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Wspólne zdjęcie w kościele. Dzieci pierwszokomunijne (od lewej): Adrian Dudzik, Kacper Buława, Julia Kułaga, Klaudia Kucharczyk, Patryk Białkowski, Adam Rowka. Pozostali: rodzice dzieci, nauczyciele, ks. proboszcz.
13/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Zdjęcie pamiątkowe. Ks. proboszcz, Klaudia Kucharczyk, Ewa i Mariusz Kucharczykowie
12/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Zdjęcie pamiątkowe. Ks. proboszcz, Patryk Białkowski, Iwona i Tomasz Białkowscy
11/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Zdjęcie pamiątkowe. Ks. proboszcz, Kacper Buława, Iwona i Mariusz Buława, dzieci.

10/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Zdjęcie pamiątkowe. Ks. proboszcz, Julia Kułaga, Agnieszka i Marek Kułaga.
9/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Zdjęcie pamiątkowe. Ks. prpbpszcz, Adam Rowka, Małgorzata Rowka, Jolanta i Artur Rowka (rodzice).
8/41 | Prawno, 03-05-2015. I Komunia św. Zdjęcie pamiątkowe. Ks. proboszcz, Adrian Dudzik, Renata i Dariusz Dudzik.
7/41 | Prawno, 04-05-2015. Dzieci pierwszokomunijne (od lewej): Adam Rowka i Adrian Dudzik.
6/41 | Prawno, 04-05-2015. Dzieci pierwszokomunijne (od lewej): Kacper Buława i Patryk Białkowski.
5/41 | Prawno, 04-05-2015. Dzieci pierwszokomunijne (od lewej): Klaudia Kucharczyk i Julia Kułaga.
4/41 | Prawno, kościół parafialny, 01-05-2015. W I piątek miesiąca dzieci po raz pierwszy przystąpiły do Spowiedzi św. W konfesjonale ks. proboszcz.
3/41 | Prawno, 01-05-2015. W czasie nabożeństwa przed pierwszą Spowiedzią św.
2/41 | Prawno, kościół parafialny 26-04-2015. Dzieci wraz z rodzicami podczas przygotowania do I Komunii św.
1/41 | Prawno, 26-04-2015. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami.

 

W tym roku w naszej parafii do I Komunii Świętej przystąpiło sześcioro dzieci z klas III. Uroczystość odbyła się 3 maja 2015 roku o godz. 11.00. Spotkania formacyjne przygotowujące dzieci i rodziców na ten dzień rozpoczęły się we wrześniu 2014 roku.

 

Homilia. W homilii ks. proboszcz zachęcał dzieci i wszystkich wiernych do umacniania swojej wiary w realną obecność Jezusa w Komunii św.

Mówił: „Motywem, dla którego Chrystus ukrył się pod postacią chleba i wina, i został z nami „aż do końca świata" jest Jego miłość do nas. Przez ostatnie 2 tysiące lat wiele razy przez cudowne znaki Jezus dawał dowody na swoją obecność w Komunii Świętej. Te znaki z nieba nazywamy cudami Eucharystycznymi. Są one świadectwem danym nam przez Boga na potwierdzenie obecności Pana Jezusa w Komunii Świętej. W wielu przypadkach Hostie krwawiły lub przemieniały się w ciało, a Eucharystyczne wino w widoczną krew. W innych przypadkach Hostie unosiły się w powietrzu lub zachowywały się nienaruszone przez bardzo długie okresy czasu. Na tle Hostii widziano Jezusa, słyszano Jego głos. Wszystkie te cuda prowadziły miliony ludzi do umocnienia wiary w realną obecność Jezusa w Komunii Świętej. Były też nawrócenia na wiarę katolicką.”

Dalej ks. proboszcz przypomniał przykłady cudów Eucharystycznych z Lanciano we Włoszech (VIII wiek) i Dubnej w Polsce (5 luty 1867). Wspomniał też o niezwykłych zjawiskach, jakie towarzyszyły wielu świętym osobom widzącym cuda Eucharystyczne, czy zatopionym w modlitwie podczas sprawowania ofiary Mszy św.

W homilii mówił: „Doświadczenie obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie przeżywało wielu świętych. Jednym towarzyszyły głosy Chrystusa przemawiającego z Hostii Eucharystycznej. Inni otrzymali łaskę ukazania się Jezusa w konsekrowanej Hostii. Znane jest też zjawisko ognia mistycznego otaczającego świętych podczas wizji, zjawisko światła, łez, zachwytu i ekstazy oraz lewitacji.

Lewitacja jest mistycznym zjawiskiem wzniesienia się ciała w powietrze, bez działania jakiejkolwiek fizycznej siły. Lewitacja stanowi szczególny znak od Boga przekonywujący zmysły, że modlitwa jest wzniesieniem serca i umysłu do Boga. Szczytem modlitwy jest zawsze Msza Święta, w której Chrystus Pan, żywy i prawdziwy przychodzi do naszego serca.

Oto jeden z wielu przykładów: Św. Józef z Cupertino (+1663) ćwiczył się w surowej pokucie i pościł znaczną część roku. Prawie każdego dnia podczas Mszy Św. ciało jego unosiło się w powietrze, niejednokrotnie wzbudzając wielką sensację, np. modląc się w kościele św. Franciszka Święty wpadł w zachwyt i uniósł się w górę, wywołując istny szok wśród zgromadzonych tam wiernych. Lewitacje dokonywały się i w naszych czasach, np. Garabandal (1964).

W wielu wypadkach podane przykłady cudownych zjawisk są tak niewiarygodne, iż trudno w nie uwierzyć. Są one jednak udokumentowane w archiwalnych procesach kanonizacyjnych i mają służyć do umocnienia naszej wiary.”

 

Podziękowania ks. proboszcza: „Wyrazy wdzięczności kieruję w stronę rodziców. Dziękuję Wam za duchową troskę o swoje dzieci w czasie przygotowania do I Komunii św. Za wspólne, razem z dziećmi uczenie się i powtarzanie prawd wiary zawartych w katechizmie i codziennej modlitwie. Dziękuję za wasze świadectwo zaangażowania w przeżywanie Mszy św. razem z dziećmi. Raduje się serce, gdy widzimy w kościele obok rodziców ich dzieci, te najmłodsze i te które już wchodzą w życie dorosłe.

Przed wami kolejne zadanie polegające na utrwaleniu w sercach dzieci obrazu Boga i Kościoła, który uzyskali w czasie tych ostatnich 9 miesięcy. Pamiętajcie o I piątkach miesiąca, o Różańcu rodzin i o tych wszystkich wskazówkach katolickiego wychowania dzieci, o których wspominaliśmy podczas naszych spotkań. Nie zaniechajcie tych działań, abyście w przyszłości mogli powiedzieć: jesteśmy dumni ze swoich dzieci.

Dziękuję katechetom za wasze przybliżanie dzieci do Boga na lekcjach religii.

Dzieciom dziękuję za waszą postawę. Dało się zauważyć pokój w waszych sercach, dojrzałość w wierze i wasze dobre przygotowanie do przyjęcia I Komunii św. Trochę przypominaliście dzieci z Fatimy, którym objawiła się Matka Boża. Dziękuję!”